29 maart 19u30

Aud C, Plateau

Infomoment

Een algemeen infomoment voor alle geïnteresseerde studenten over studentenvertegenwoordiging, de werking van de verkiezingen en campagne voeren

Indienen kandidaturen

9 april 9u

Start indienen kandidaturen

De kandidaturen kunnen vanaf dit jaar voor het eerst volledig elektronisch ingediend worden, via een online portaal. De verkiezingscommissie kijkt achteraf of de student aan alle voorwaarden voldoet om zich verkiesbaar te stellen. Indien er geen problemen zijn, is de kandidaat officieel goedgekeurd.

13 april 12u

Einde indienen kandidaturen

17 april

Bekendmaking kandidaten

De verkiezingscommissie maakt alle kandidaten voor de elf Faculteitsraden, de Sociale Raad en de Raad van Bestuur bekend.

Voorbereiding kandidaten

za 28 april

Vormingsdag: Beleidsdomeinen

In deze workshop zullen de beleidsdomeinen zoals Onderwijs, Financiering en Sociaal beknopt toegelicht worden. Zo kunnen de kandidaten al een idee vormen van welk domein hen het meest interesseert om zo een keuze maken op de vormingsdag, waar ze enkele sessies zullen moeten kiezen.

Campagne

21 april

Start campagnes

23 april

Debat

Verkiezingsperiode

7 mei

Start verkiezingsperiode

9 mei

Einde verkiezingsperiode

15 mei

Uitslag verkiezingen