De kandidaten voor de verkiezingen

De stemming is afgelopen voor alle raden & commissies behalve voor de Faculteit Recht & Criminologie en de Faculteit Diergeneeskunde.

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Voor deze raad zijn 23 kandidaten voor 16 plaatsen