Zoë Van Cauwenberg

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Voorbereidingsprogramma tot Master of Arts in de historische taal- en letterkunde (VBP)

bio:

Ik ben Zoë Van Cauwenberg, 22 jaar. Geboren en getogen in Gent. Historica en student taal-en letterkunde. Ik ben een gepassioneerd en nieuwsgierig persoon, dit drijft mij om verder te gaan dan het strikt noodzakelijke. Ik ben een harde werkster, gemotiveerd en als ik ergens voor ga, dan ga ik tot het uiterste om het tot een goed einde te brengen.

Overzicht kandidaturen

Faculteitsraad Letteren en Wijsbegeerte


Programma

Ik heb deze faculteit leren kennen als een gastvrije instelling, waar iedereen zich thuis kan voelen. De faculteit Letteren en Wijsbegeerte biedt ook veel vrijheid aan de student, ze laat haar studenten toe om te durven denken. Als stuver wil ik deze vrijheid helpen waarborgen; iedereen moet de kans krijgen om te studeren aan deze faculteit en te genieten van alles wat ze te bieden heeft. Ik sta voor kwaliteitsvol en democratisch onderwijs aan een inclusieve en duurzame faculteit.

Mijn eerste strijdpunt is dan ook het invoeren van tweejarige masters. Dit is een netelig dossier en is gelinkt aan de onderfinanciering van de faculteit. De invoering van de tweejarige educatieve master binnen de taal-en letterkunde en de geschiedenis vormt een startpunt voor het invoeren van tweejarige masters voor alle opleidingen aan deze faculteit. Verder wil ik ook de manier van lesgeven evalueren en herzien. Ex-cathedralessen zijn nog steeds de norm, maar ik geloof dat seminaries in combinatie met ex-cathedralessen beter onderwijs bieden. Uit eigen ervaring weet ik ook dat seminaries meer mogelijkheden bieden om actief met de leerstof bezig te zijn. Het zou studenten dus helpen bij het verwerken van de leerstof en ook de mogelijkheid bieden om hun kennis van het vak te verdiepen. Ik wil ook een niet-bindende oriënteringsproef invoeren. De oriënteringsproef kan helpen om meer jongeren op de juiste plaats te krijgen en zo ook de studievoortgang beter te bewaken. Ik ben voorstander van democratisch onderwijs, iedereen moet de kans krijgen om te studeren aan de universiteit; de inschrijvingsgelden mogen dus niet omhoog.

Naast kwaliteitsvol en democratisch onderwijs, ijver ik ook voor een gastvrije en duurzame faculteit. Ik wil daarom graag genderneutrale toiletten invoeren. Dit is enerzijds om het inclusieve beleid van de faculteit te verbeteren, maar anderzijds ook om de wachtrijen aan de vrouwentoiletten tijdens de pauzes en na de les te beperken. Verder wil ik ook meer aandacht voor het mentaal welzijn van de studenten. In recente jaren is de taboe rond depressie en psychische problemen al een beetje doorbroken, maar ik wil dat dit ook aan de faculteit meer bespreekbaar wordt. Ik ga ook voor een duurzame faculteit en wil dus graag evolueren naar minder plastic en meer hernieuwbare materialen. Er zouden (opnieuw) acties georganiseerd kunnen worden om herbruikbare waterflessen en herbruikbare soepbekers te verkopen. Het warme weer heeft deze week ook aangetoond dat meer waterkraantjes wenselijk zijn. Meer waterkraantjes betekent ook meer mogelijkheden om flesjes bij te vullen, waardoor studenten minder geneigd zouden zijn om een nieuw flesje water te kopen en het oude weg te gooien. Recyclage kan ook verbeterd worden aan onze faculteit. We hebben nu een composthoop, maar de groene bakjes zijn niet voldoende verspreid in het faculteitsgebouw. Verder zou er naast de bestaande vuilbakken voor rest en PMD, ook een aantal dozen voorzien kunnen worden om papier weg te gooien.

Ervaringen

Lid van de Alpha Honours Association, de alumni-vereniging van het interfacultair honoursprogramma Think&Talk