Yonathan Tison

Faculteit Recht en Criminologie

Bachelor of Laws in de Rechten

bio:

  • Student Rechten
  • Tweede bachelorjaar
  • Studentenvertegenwoordiger in de Opleidingscommissie
  • Gedreven; spontaan; met een hart voor de universiteit

Overzicht kandidaturen

Faculteitsraad Recht en Criminologie


Programma

In het huidige academiejaar kreeg ik al de kans om studenten te vertegenwoordigen in de Opleidingscommissie. Het bracht me nieuwe inzichten en een hele hoop ervaring die ik de volgende jaren hoop te mogen gebruiken. Met de huidige studentenvertegenwoordigers hielpen we mee bouwen aan een faculteit die kwaliteitsvolle opleidingen kan aanbieden en bij haar organisatie rekening houdt met de belangen van eenieder die deel uitmaakt van de faculteit. Zowel belangen van het academisch en administratief personeel als die van studenten. De zin om uw stem te mogen vertegenwoordigen is dan ook de drijfveer voor mijn kandidatuur

De faculteit dient continu verbetering na te streven. Dagdagelijkse kleine frustraties maar ook meer complexe problemen verdienen onder de aandacht te komen van de beleidsorganen van de faculteit. Dat in de huidige situatie alle geledingen van de faculteit vertegenwoordigd worden op verschillende niveaus, leidt er dan ook toe dat beredeneerde en overdachte beslissingen kunnen worden genomen die met ieders belang werden afgetoetst en van de universiteit een voor eenieder aangenamere plaats maken. Via de vertegenwoordigers van studenten wordt geluisterd naar onze visie, mening en bemerkingen over de dagdagelijkse werking van de universiteit. Voor deze democratische mogelijkheid moeten we dankbaar zijn en we dienen ze dan ook zo goed mogelijk te gebruiken om een effectief beleid na te streven voor de studenten van beide opleidingen aan onze faculteit. Door onze belangen te verdedigen en ruchtbaarheid te geven aan de onder ons levende visies en opvattingen, wil ik een voor iedere student waardige vertegenwoordiger zijn om zo de inspraak die we als student hebben optimaal te benutten. Ik hoop dan ook de volgende twee jaren een van die stemmen te mogen uitmaken, een spreekbuis te zijn voor de student in het proces van besluitvorming en bij te dragen aan de organisatie van een universiteit met kwaliteitsvol onderwijs.

Grote standpunten over beoogde veranderingen zal ik dan ook niet afkondigen. Het belangrijkste zal zijn om te zien wat op ons afkomt om er nadien gepast op te reageren. Het zijn tenslotte niet de woorden maar de daden die de faculteit besturen.

Ervaringen

Studentenvertegenwoordiger in de facultaire opleidingscommissie voor de opleiding rechten (AJ 2017-2018)