Yannis Brichant

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Bachelor of Arts in de geschiedenis (Ba)

bio:

Ik ben 18 jaar en ik zit in de eerste bachelor Geschiedenis. In het secundair was ik enkele jaren lid van de leerlingen- en schoolraad. Vergaderen, proberen dingen te verbeteren en mij inzetten voor anderen zijn dingen die ik graag doe en hebben mij gemotiveerd om mij kandidaat te stellen.

Overzicht kandidaturen

Faculteitsraad Letteren en Wijsbegeerte


Programma

  • Een goede communicatie blijven behouden en verbeteren waar mogelijk tussen de studenten en de faculteit, het decanaat enz.
  • Elke richting is belangrijk en heeft een meerwaarde. Ik hoop daarom ook een aanspreekpunt te kunnen zijn van alle richtingen.
  • Ik ben niet echt een voorstander van verengelsing, maar als dit relevant voor het vak is, moeten we dit wel overwegen.
  • Lesroosters herbekijken zodat (keuze)vakken van het zelfde jaar niet op hetzelfde moment vallen.

Ervaringen

Opleidingscommissie Geschiedenis