Willem Weyens

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Master of Arts in de wijsbegeerte (ManaBa)

bio:

Ik zit in mijn master wijsbegeerte, het is mijn vierde jaar aan deze faculteit. Ik zit op kot en geniet van het studentenleven in Gent. Ik ga graag om met mensen en luister naar hun verhalen.

Overzicht kandidaturen

Faculteitsraad Letteren en Wijsbegeerte


Programma

Ik vind vertegenwoordiging erg belangrijk en zeker in een tijd waar sprake is van bezuinigingen. Graag wil ik op de hoogte zijn van de concrete effecten hiervan op het reilen en zeilen van onze faculteit. Weten welke beslissingen er op tafel liggen en een stem hierin hebben.

De meesten herinneren zich nog de studietijdsmeting enquêtes. Ik vond dit op zich een goed initiatief. Graag wil ik weten wat hier verder mee gebeurd is en kijken hoe nog meer gedaan kan worden om de discrepantie tussen de gemiddelde reële werklast en de officiële toekenning van studiepunten aan vakken vermindert kan worden.

Graag wil ik me inzetten om de student van de letteren en wijsbegeerte te vertegenwoordigingen.

Ervaringen

Ik ben twee jaar leiding geweest in de Chiro en ben ook een tijdje vertegenwoordiger geweest in de vzw van dezelfde Chiro.