Timo De Waele

Faculteit Wetenschappen

1ste master Informatica

bio:

Ik ben een 21 jarige student uit de eerste master informatica. Sinds mijn 2de bachelor zetel ik in de opleidingscommissie informatica, sinds mijn eerste master ben ik ook actief lid van StuW, het is door dit engagement binnen StuW dat ik me kandidaat wou stellen voor de faculteitsraad van de faculteit wetenschappen. Verder ben ik ook sinds dit jaar lid van de computercommissie van onze faculteit.

Overzicht kandidaturen

Faculteit Wetenschappen


Programma

  1. Kwaliteit van het onderwijs, de onderwijsevaluaties zijn een goede metriek om problemen binnen de verschillende opleidingen op te sporen en aan te pakken, de verwerking hiervan is echter veel te traag waardoor echte problemen vaak te laat worden aangepakt. Een bijkomende metriek zou hierbij kunnen helpen om korter op de bal te spelen waardoor problemen binnen opleidingen tijdig aangepakt kunnen worden.

  2. Parking campus De Sterre, waarom hebben studenten geen recht om met de auto naar de campus te komen en deze daar gratis te parkeren? In mijn ogen hebben studenten evenveel recht om met de wagen naar de campus te komen als het personeel.

Ervaringen

  • 3 jaar opleidingscommissie informatica
  • 1 jaar actief lid StuW
  • Lid computercommissie faculteit wetenschappen