Till Engelhardt

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

milieutechnologie

bio:

Geboren in Leuven en getogen in Leefdaal is het niet vanzelfsprekend dat ik naar Gent ben gekomen om te kunnen studeren. Deze keuze heb ik toch gemaakt om op mijn eigen benen te leren staan en nieuwe mensen te leren kennen in een prachtige stad. Ik ben student Bio-ingenieur aan de faculteit Coupure in de derde bachelor (richting Milieutechnologie). Graag wil ik van de kennis die ik hier opdoe gebruik maken om van de wereld een betere plek te maken voor de mensen die niet dezelfde kansen kregen als ikzelf.

Overzicht kandidaturen

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen


Programma

Zelf heb ik geen programma, maar ik wil me inzetten voor onze faculteit en de studenten erin. Ik merk dat er veel werk wordt gestoken om van faculteit Coupure een dynamische plek te maken waar jongeren zich kunnen ontwikkelen en wil graag mijn steentje hieraan bijdragen. Dit doe ik deels uit dankbaarheid, maar vooral uit interesse en om te weten wat er allemaal gebeurd op en rond campus Coupure.

Ervaringen

Ik heb twee jaar als leiding in de chiro gezeten, waarvan één jaar als hoofdleiding. Hier was het vaak mijn taak om de vergaderingen te leiden.
Nu ben ik één jaar actief als ondervoorzitter in een jeugdhuis. Waar ook regelmatig vergaderd wordt.