Sven Berckmoes

Faculteit Wetenschappen

Master of Science in Chemistry

bio:

Master student in chemie alsook al een jaar en half voorzitter van de Studentenraad Wetenschappen (StuW). Ik heb ondertussen al heel wat ervaring kunnen vergaren (zie "ervaringen") met betrekking tot de manier waarop de faculteit wetenschappen werkt en hoe deze gestructureerd is. Een gepassioneerd studentenvertegenwoordiger met een nadruk op overleg over de richtingen heen. Voor vragen, opmerkingen enz. kun je mij steeds bereiken via sven.berckmoes@ugent.be .

Overzicht kandidaturen

Faculteit Wetenschappen


Programma

Mijn programma is vooral gebaseerd op overleg met alle studenten van alle richtingen. Wat denken zij dat nodig is en hoe realiseerbaar is dit. Ik doe nooit beloftes waarvan ik zelf weet dat ze niet mogelijk zijn wat echter niet betekent dat ik niet zal vechten voor de zaak van de student en hun ideeën probeer mogelijk te maken.

Alhoewel de communicatie tussen de professoren en studenten al zeer goed is, blijft de UGent een relatief stugge machine waar het een tijdje kan duren voordat veranderingen effectief kunnen uitgevoerd worden. Weten wie je moet aanspreken om de motor naar een hoge versnelling te schakelen is daarom van een cruciaal belang. Door mijn ervaring bij StuW, de Opleidingscommissies en de faculteitsraad heb ik hier een zeer goed zicht op.

Als studentenvertegenwoordiger ben ik al een tijdje bezig met het vechten voor de parking van de Sterre terug te geven aan de studenten. Alhoewel de vorige decaan hier geen voorstander van was, blijf ik hiervoor vechten en hoop ik met de nieuwe decaan een goede overlegstructuur op te bouwen om hier op een volwassen manier over te discussiëren.

Het feit dat ik lid ben van het CKO (zie onder) toont ook aan dat kwaliteitsvol onderwijs voor mij van primordiaal belang is. Het onderwijs aan onze faculteit kan zeker worden gecategoriseerd als hoogstaand, maar soms gaat het gewoon mis. Het oplossen van zo'n zaken (zij het via StuW, OC, CKO of FR) ligt me dan ook nauw aan het hart.

Ervaringen

  • 3+ jaar opleidingscommissie chemie
  • 2 jaar in faculteitsraad (FR)
  • 1+ jaar voorzitter van StuW
  • plaatsvervanger van Rien Maertens in GSR (Gentse Studentenraad)
  • lid facultaire CKO (commissie kwaliteitszorg onderwijs) als vertegenwoordiger van de Groep Chemie- Chemistry- Biochemie en Biotechnologie- Biochemistry & Biotechnology- Bioinformatics- Plant Biotechnology- Biosafety in Plant Biotechnology