Stijn Ringoir

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

bedrijfspsychologie en personeelsbeleid

bio:

Hoi, ik ben Stijn, 21 jaar. Het meeste hou ik van Chocolade, Jodelen, Paul Severs, Internationale Politiek en Almdudler. Ongeveer in deze volgorde.

Overzicht kandidaturen

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen


Programma

  • Interactie tussen studenten en academisch personeel versterken.

Tijdens mijn tijd aan het FPPW heb ik gemerkt dat er nog een sterke kloof bestaat tussen studenten en personeel. Wij zijn een faculteit met een groot aantal studenten waar, zeker in de bachelorjaren, vaak les wordt gegeven voor enorme aantallen studenten. Dit heeft als gevolg dat veel studenten niet helemaal op de hoogte zijn van de sterke geïndividualiseerde begeleiding die onze faculteit voorziet. Het PPSR zou hier naar mijn mening een grotere rol in kunnen spelen om de vele troeven die we als faculteit hebben meer in de 'spotlight' te brengen, en uit te bouwen.

Ervaringen

Als medewerker van de 'European University College Association' heb ik al enige ervaring op het gebied van Europese studentenuitwisseling.

Als jeugdambassadeur van 'ONE Campaign' ben ik actief als lobbyist en actievoerder bij de Europese Unie om een ontwikkelingsbudget te realiseren dat voldoet aan de behoeften van voornamelijk Sub-Saharaanse landen. We focussen ons sterk op het verbeteren van onderwijsmogelijkheden voor vrouwen in deze landen, met als onderliggend idee dat meer meisjes op de schoolbanken een land als geheel ten goede komt.