Stijn Adams

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Master of Science in de psychologie - afstudeerrichting bedrijfspsychologie en personeelsbeleid

bio:

Ik ben Stijn, maar de meeste spreken mij aan met mijn achternaam, Adams. Ik zit in mijn master Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid en daarnaast zal ik mijn master nog uitbreiden met een ManaMa in bedrijfseconomie. Ik had nooit gedacht om te gaan studeren. Na een jaar en half gewerkt te hebben in Nederland was het een hele aanpassing om terug achter de schoolbanken te kruipen. Ik ben toen psychologie beginnen studeren puur uit interesse. Ik hou enorm van koken en cantussen.


Opvolger Raad van Bestuur

Michiel Haegeman

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Master of Science in Industrial Engineering and Operations Research (ManaBa)
Master of Science in de bedrijfseconomie: bedrijfseconomie (MaNaBa)

bio:

Ik ben Michiel en combineer een master burgerlijk ingenieur (logistiek & optimalisatie) met een master bedrijfseconomie. Naast al die cursussen over boekhouden en logistieke processen zijn er nog heel wat dingen die mij interesseren. Stilzitten is niet echt mijn ding. Daarom leef ik mij uit door zoveel mogelijk te sporten. Onder andere met lopen, wielrennen, tafeltennis en hockey hou ik mij vaak bezig. Wanneer ik niet aan het sporten ben, ben ik actief als studentenvertegenwoordiger, in mijn eigen onderneming of geniet ik van het studentenleven.

Verschillenden onder jullie zullen mij herkennen van de ‘stem Michiel’-campagne twee jaar geleden. Na erg succesvolle verkiezingen raakte ik verkozen en heb ik hierdoor reeds twee jaar ervaring in de Raad van Bestuur achter de rug. De Raad van Bestuur kent dus geen geheimen meer voor mij! Ik ben ervan overtuigd dat ik op die manier voldoende ervaring heb opgebouwd om mij niet enkel in te zetten voor de ‘ingenieurs’ of studenten ‘economie’, maar voor alle studenten aan onze universiteit!

Om te weten wat er onder de studenten leeft, moet je natuurlijk onder de mensen komen. En dat doe ik zeker en vast! Ik was vroeger lid van het VTK-praesidium en ben nu nog vaak te zien in alles wat met het studentenleven te maken heeft. Spreek me gerust aan wanneer je me tegenkomt! Daarnaast ben ik ook een student-ondernemer met een eigen bijlesorganisatie die het Kinderkankerfonds steunt (Fluotopics.be).

Overzicht kandidaturen

Raad van Bestuur

Opvolger: Michiel Haegeman


Programma

Alle lessen op video

Lesopnames zijn een grote ondersteuning voor elke student. Lessen kunnen bijwonen is van groot belang om voor vakken te slagen. Professoren hun nadruk op en uitleg bij bepaalde lesonderdelen, geven vaak een realistisch beeld over hoe het examen er zou uitzien,…

MAAR: iedereen is wel eens ziek, heeft een overladen agenda, een studentenjob of dagen waarop de concentratie ver te zoeken is. De grote instroom van studenten brengt ook een ander probleem aan het licht, dat van te kleine auditoria. De les bijwonen en notities nemen van op een trap is zeker geen geschenk.

In sommige faculteiten worden er reeds lessen opgenomen. Wij willen dit aanbod vergroten en uitbreiden naar alle faculteiten.

Niet zomaar een hervorming van het academiejaar

Je hebt het waarschijnlijk al gehoord: de UGent wilt de academische kalender hervormen! Het begon als een verhaal dat focust op échte vakanties voor studenten en meer bedenktijd als je moet veranderen van richting. Mooi toch? Dat vinden wij ook. Alleen gaat dit ook samen met het (eventueel) invoeren van modules en vééél meer studiedruk tijdens het jaar. Het idee van modules kan goed zijn voor bepaalde opleidingen, maar zeker niet voor allemaal. Uitgaan, jeugdbeweging, studentenvereniging,… Het zal veel moeilijker zijn om dit met jouw studies te combineren.

Als lid van de Raad van Bestuur willen wij ervoor zorgen dat zo een hervorming niet zomaar gebeurt en dat je naast jouw studies nog steeds veel tijd aan jouw interesses kan spenderen.

Inzetten op een sterkere alumniwerking

Studenten en nadien alumni worden aan de universiteit beschouwt als erg belangrijke stakeholders. Als je afstudeert is het belangrijk dat een diploma van onze Alma Mater beschouwd wordt als een meerwaarde op zich. Het mag niet zomaar een vodje papier zijn, maar echt iets dat deuren opent. Ook voor de universiteit heeft een sterke alumniwerking verschillende voordelen. Elke afgestudeerde is namelijk een lopend uithangbord van de kwaliteit van de verschillende opleidingen.

We willen inzetten op het beter ondersteunen en het samenbrengen van de verschillende beroepsverenigingen, zodat het ook na de studies mogelijk blijft om in contact te staan met elkaar. Misschien is dit voor jou nog een ver-van-mijn-bed-show, maar later kan dergelijk netwerk en de connecties die er uit voortkomen een boost zijn voor jouw latere carrière.

Verplichte lesgeefcursus voor (nieuwe) proffen

Ooit al een gezegd: "Die prof kan het echt niet uitleggen.", "Hoe chaotisch is die wel niet!?" of "Het is echt erg dat zo iemand les mag geven."? Sommige proffen zijn een kei in doceren, maar anderen bakken er echt niets van. Aan die laatste categorie willen wij iets doen, namelijk ervoor zorgen dat zij een lesgeefcursus moeten volgen. Het is niet omdat een prof genomineerd is voor een Nobelprijs, dat hij het ook kan uitleggen aan de studenten. Daar willen wij verandering in brengen. Dit is alvast heel voordelig voor de studenten: je zal alles beter snappen, moet daardoor minder studeren en je zal je minder frustreren. Dit klinkt toch enkel maar positief?

Ja voor merit en credit programma's

Doe jij nog van alles naast jouw studies? Ben je leider in een jeugdbeweging? Actief in een studentenvereniging of trainer in een sportclub? Ook tijdens die activiteiten ervaar je heel wat nieuwe dingen, die je niet op de schoolbanken leert. Een meritsprogramma is een manier waarin de UGent studenten die zich naast hun studies vrijwillig inzetten onderschrijven via een getuigschrift,... Dit is een bedanking en erkenning van verworven competenties, maar ook een manier om jou te onderscheiden op de arbeidsmarkt. In het buitenland komt dit reeds voor, en daar bewijst dergelijk programma echt wel zijn meerwaarde.

Maar we willen verder gaan! Naast een meritsprogramma willen we ook een creditprogramma ondersteunen. Via zo een programma kan je vakken opnemen binnen jouw interessegebied én krijg je er nog eens studiepunten bovenop. Dergelijke vakken bestaan al voor student-ondernemers of voor studiebegeleiding van eerstejaars. Op die manier kan je jezelf vormen binnen jouw richting, maar leer je ook de broodnodige soft skills.

Binnen de UGent is men met deze discussie begonnen, maar er is nog veel werk aan de winkel. Wij zullen ons inzetten zodat jij ook tijdens jouw studies veel tijd aan je interesses kan spenderen

Ervaringen

Al in mijn eerste jaar kwam ik in contact met de studentenvereniging van mijn faculteit, VPPK. Nadat ik mij heb laten overtuigen om me te laten dopen ben ik mij steeds meer en meer beginnen inzetten voor de studenten rondom mij. Dit heb ik gedaan door vaste medewerker te worden in de functie “Studie” en mee te helpen aan het creëren van een online platform voor het maken van proefexamens.

Daarna werd ik gevraagd om ondervoorzitter te worden van VPPK. Hierdoor kon ik nog meer studenten helpen onder andere door het organiseren van de boekenverkoop op onze faculteit. Daarnaast mocht ik zetelen in de Raad van Bestuur van ACCO om de stem van de Gentse student te vertegenwoordigen.

Afgelopen academiejaar was ik voorzitter van het FaculteitenKonvent die alle verenigingen overkoepelt die gebonden zijn aan een studierichting. Hier ben ik steeds meer in contact gekomen met studentenvertegenwoordiging en zag ik de mogelijkheden van studenten om ook bij te dragen aan verschillende onderwerpen binnen onze universiteit en zelfs bij Stad Gent!

Ik hoop dat ik de komende 2 academiejaren de kans krijg om jullie te kunnen vertegenwoordigen en mijn passie kan verderzetten.