Sofie Verschraegen

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie en materiaalkunde (Ba)

bio:

Mijn naam is Sofie, ik ben een studente chemische technologie en materiaalkunde. Studentenvertegenwoordiging vind ik erg belangrijk, omdat ik het logisch vind dat studenten zeggenschap hebben in de beslissingen die ons aanbelangen. Ik ben actief binnen FRiS en MaChT (studentenvereniging chemische technologie en materiaalkunde).

Overzicht kandidaturen

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur


Programma

Om Zwijnaarde te integreren in de ingenieurswereld is er nog heel wat werk. Er moeten voorzieningen komen zoals een studentenrestaurant, meer overdekte fietsenstallingen, stille ruimtes, grotere auditoria en een polyvalente zaal.

Er zijn heel wat raden en commissies aan onze faculteit, maar het is niet altijd duidelijk waar studenten met een idee een aanspreekpunt vinden. Daarom wil ik dat stuvers aanspreekbaarder en zichtbaarder zijn.

Ervaringen

Mijn interesse in studentenvertegenwoordiging begon in de humaniora. Toen zetelde ik in de leerlingenraad en schoolraad. Nu ben ik actief binnen FRiS en de opleidingscommissie voor chemische technologie en materiaalkunde.