Sofie Meneve

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Frans - Engels (Ba)

bio:

Mijn naam is Sofie Meneve en ik vertoef nu al drie mooie jaren aan de UGent. Ik studeer Taal- en Letterkunde (Frans-Engels) en los van de gebruikelijke inzinkingen in examenperiodes heb ik nog altijd verre van spijt van deze keuze! Ook ben ik al drie jaar trots en actief lid bij Filologica. Vanaf volgend jaar zou ik me graag op een ander niveau inzetten voor mijn medestudenten en onze faculteit, en kom ik op als studentenvertegenwoordiger voor de faculteitsraad. Ondanks mijn gebrek aan ervaring denk ik dat mijn enthousiasme, inlevingsvermogen en algemene interesse nuttige aanvullingen zouden kunnen zijn op de nieuwe groep van studentenvertegenwoordigers.

Overzicht kandidaturen

Faculteitsraad Letteren en Wijsbegeerte


Programma

Ik wil mij zowel inzetten voor de "kleinere" zorgen en frustraties van studenten als voor een correct en transparant beleid binnen en buiten de faculteit. Ook zou ik willen streven naar een duidelijkere beeldvorming over wat onze faculteit betekent of kan betekenen bij het oplossen van grotere maatschappelijke problemen.

Ervaringen

Nog geen ervaring binnen de studentenraad, wel al drie jaar lid van Filologica