Serhat Yildirim

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Bachelor of Science in de geneeskunde (Ba)

bio:

Ik ben bachelorstudent in de geneeskunde en heb geprobeerd om mij de voorbije jaren als student actief in te zetten in verschillende raden en commissies, zowel op lokaal, Vlaams als federaal niveau. Dit vanwege de ideologie dat studentenparticipatie - en bijgevolg de inspraak van de studenten - effectief kan zijn bij het opstellen van bepaalde beleidsmaatregelen die ook studenten kunnen treffen.

Ik geloof sterk dat studenten - en zeker studenten aan onze faculteit - een belangrijke maatschappelijke rol dienen te vervullen, aangezien zij zich in het centrum van de samenleving zullen bevinden. Als huidige kandidaat-voorzitter bij de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) heb ik de afgelopen jaren vaardigheden verworven die gunstig zullen zijn bij het behartigen van de belangen van alle studenten aan onze Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Om deze reden stel ik mij graag kandidaat voor de Faculteitsraad.

Overzicht kandidaturen

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen


Programma

Ik geloof oprecht dat onze universiteit en bijgevolg onze faculteit kwalitatief onderwijs aanbiedt, maar hier en daar dienen bepaalde zaken verbeterd te worden.

 • De optimalisatie van het onderwijs blijft voortdurend een belangrijke doelstelling voor iedereen.
 • Internationalisering blijft een noodzaak. Het verruimen van het aanbod stagelanden kan bekeken worden.
 • Niet enkel het onderwijs an sich, maar ook het welzijn van onze studenten is zeer belangrijk. Studenten moeten zich goed voelen en, indien nodig, moet er opvang zijn voor hen.
 • De nodige kansen moeten steeds beschikbaar zijn voor alle studenten, ongeacht zijn of haar sociaal-economische status. Dit is het principe van de democratisering van het onderwijs in Vlaanderen.
 • De Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen is de grootste faculteit van onze universiteit. Het zou goed zijn als we wat meer aanwezig zouden zijn als faculteit.

Daarnaast wil ik vermelden dat ik als studentenvertegenwoordiger graag de boodschappen van de studenten doorgeef. Wat verwachten de studenten en wat willen zij zien veranderen? Het is dus niet de bedoeling dat ik in de Faculteitsraad enkel mijn visie verkondig, neen, het is de bedoeling dat ik mijn medestudenten zo sterk mogelijk vertegenwoordig. Samengevat betekent dit dat het programma dat gevolgd zal worden, voor een groot deel bepaald wordt door de studenten.

Ervaringen

Op het niveau van de faculteit:

 • Bestuurslid Commissie Diversiteit (2018 - 21)

Op het niveau van de opleiding geneeskunde:

 • Ondervoorzitter Studentenraad Geneeskunde (SWOP) (2017 - 18)
 • Bestuurslid Opleidingscommissie Geneeskunde (2017 - 18)
 • Bestuurslid Beleidscel Geneeskunde (2017 - 18)

Op Vlaams niveau:

 • Bestuurder Sociale Zaken en Diversiteit bij de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) (2017 - 18)
 • Ondervoorzitter bij de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) (2017 - 18)
 • Bestuurslid Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) - Raad Hoger Onderwijs (2016 - 18)
 • Bestuurslid Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) - Werkgroep Toelatingsproef Arts/Tandarts (2016 - 18)
 • Lid Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg (VGSO) (2016 - 18)

Toekomst, Vlaams niveau:

 • Kandidaat-voorzitter bij de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) (2018 - 19)

Tot slot, ik ben tevens actief als vrijwilliger in bepaalde organisaties, waaronder Kom op tegen Kanker.