Sander Van Hecke

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Bachelor of Arts in de wijsbegeerte (Ba)

bio:

Student Wijsbegeerte.
Deeltijds werkende Stad Gent.

Overzicht kandidaturen

Faculteitsraad Letteren en Wijsbegeerte


Programma   Download programma

Scholastische beweging opzetten binnen faculteit.
Teksten analyseren - debatteren - bekritiseren - publiceren.

Denktank voor politiek en sociale doeleinden.
Alsook voor kennis Ansich.

Open debat cultuur.
Kritische geest voeden.

Kader voor ontwikkeling.

Plaats voor ontmoeting en rust.
Tijd voor actief begrijpen door dialoog.

Ervaringen

Politiek in en uit de wereld.