Ruben Janssens

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen (Ba)

bio:

Ruben Janssens. 3e bachelor burgerlijk ingenieur: computerwetenschappen. Bestuurslid FRiS. Passie voor robots, het brein en onderwijs. Overtuigd studentenvertegenwoordiger. Houdt van Gent.

Een vraag over mijn programma of iets anders? Stuur me een mail via de knop rechtsboven!

Overzicht kandidaturen

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur


Programma

Ik wil trots kunnen zijn om een UGent'er te zijn. Ik wil trots kunnen zijn op mijn opleiding, op mijn faculteit, op mijn universiteit. Momenteel loopt er al veel goed: zo kunnen we rekenen op lesgevers die wereldexperts zijn in hun onderzoek en dat is ook te zien aan het niveau van onze opleiding. Dat moeten we behouden. Er kan echter ook nog veel verbeteren. Daar zijn studentenvertegenwoordigers net essentieel! Wij weten wat er leeft bij de studenten en we kunnen dat naar de proffen in raden en commissies brengen, zodat er écht dingen veranderen. Met jouw stem wil ik de volgende twee jaar vijf zaken in de faculteitsraad brengen.

Binnenkort zal de bachelor burgerlijk ingenieur hervormd worden. Dat betekent dus dat onder andere de inhoud, werkvormen en het aantal studiepunten van de eerste drie semesters zullen veranderen. Dat is een uitgelezen kans om het niveau van onze opleiding te behouden, maar om ook te kijken of de werklast niet beter verdeeld kan worden en om de opleiding mee te laten gaan met haar tijd.

Projecten en practica zijn enorm belangrijk aan onze faculteit. We steken er dan ook erg veel tijd is. Om er veel uit te leren, is goede feedback echter essentieel! Ik wil ervoor zorgen dat deze feedback sneller, uitgebreider en persoonlijker wordt gegeven. Dit jaar heb ik hier al de eerste stappen voor gezet en ik zou het graag volgend jaar verderzetten tot in de Faculteitsraad.

Er wordt vaak nog veel te weinig aandacht gegeven aan onderwijs bij het aanstellen, evalueren en promoveren van proffen. Onderzoek primeert en dat is ook te zien aan de lessen van sommige proffen. Als studentenvertegenwoordigers moeten we ervoor zorgen dat deze trend omgedraaid wordt en dat onderwijs wél de aandacht krijgt die het verdient.

Ook zien we nog steeds de gevolgen van de integratie van de opleidingen industrieel ingenieur in de universiteit. Studenten worden daar geconfronteerd met verouderde of ontoereikende infrastructuur en met proffen die zo overbelast zijn dat ze niet meer voldoende tijd hebben voor hun onderwijs.

Ten slotte moeten we dringend werken aan de diversiteit van onze studentenpopulatie. We hebben méér ingenieurs nodig en momenteel zijn er nog veel te veel vrouwen en mensen uit kansengroepen die wel het talent hebben om ingenieur te worden, maar niet de aanmoediging of de kansen krijgen die ze nodig hebben. Dat weet iedereen die al eens in een auditorium van ingenieurs is binnengewandeld.

Als ervaren studentenvertegenwoordiger geloof ik dat ik deze vijf zaken kan realiseren in de Faculteitsraad. Ik vertrouw dan ook op jouw stem op dit werkelijkheid te maken.

Ervaringen

De afgelopen twee jaar was ik al erg actief als studentenvertegenwoordiger. Je vindt onderaan een overzicht van welke engagementen ik toen allemaal heb opgenomen. Ik vind het fantastisch leuk om te doen en je kan dan ook op mijn volledig enthousiasme rekenen om dit de komende twee jaar te doen!

Als lid van het bestuur van FRiS, de Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs, en meer, heb ik de ins en outs van onze faculteit en de UGent in het algemeen al goed leren kennen. Onderweg heb ik ook al een aantal zaken kunnen realiseren, zoals:

 • Persoonlijke feedback bij NPGE's in het eerste jaar burgie
 • Gebruiksvriendelijker rekentoestel als verplicht model aan onze faculteit
 • Internettoegang via kabel in de laptopklassen en hopelijk binnenkort nog meer verbeteringen aan de laptopklassen
 • Grootschalige enquête over het Engels in de opleidingen
 • Na lang sleuren duidelijke communicatie over de hervormingen in Kortrijk
 • Standpunt van FRiS over verplichte ijkingstoetsen
 • Standpunt van FRiS over (tussentijdse) feedback

Studentenraden

 • FRiS: Campusverantwoordelijke Plateau-Burgie, 2017-nu
 • Gentse Studentenraad: lid Algemene Vergadering, 2016-nu
 • Gentse Studentenraad: lid Werkgroep Onderwijs, 2017-nu

Raden en commissies

 • Faculteit:
 • Faculteitsraad, adviserend lid vanuit het bestuur van FRiS, 2016-nu
 • Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs, 2016-nu (deze commissie behandelt alle onderwijsgerelateerde zaken van de faculteit)
 • Opleidingscommissie computerwetenschappen, 2016-nu
 • Adviescommissie Truncus Communis ingenieurswetenschappen, 2016-nu (dit is de opleidingscommissie voor het gemeenschappelijk gedeelte van de opleiding burgerlijk ingenieur)
 • Computercommissie, 2017-nu
 • Diversiteitsteam, 2017-nu
 • Financiële commissie, 2017-nu
 • PR-commissie, 2016-2017
 • Universiteit:
 • Onderwijsraad, 2017-nu (deze raad behandelt alle onderwijsgerelateerde zaken van de universiteit)
 • Onderwijskwaliteitsbureau, 2017-nu (deze commissie zorgt voor de kwaliteitszorg van de opleidingen, onder andere door de opleidingen regelmatig te bezoeken en te controleren)
 • Werkgroep Mentaal Welbevinden, 2018-nu
 • Vlaanderen:
 • Klankbordoverleg NVAO, 2017-nu (hier zit de NVAO, die de kwaliteitszorg van alle hogeronderwijsinstellingen in Nederland en Vlaanderen verzorgt, samen met de instellingen, het kabinet en studenten om het beleid te bespreken)