Ruben Aelbrecht (Aleksandr)

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Engels - Zweeds (Ba)

bio:

Anderhalf jaar geleden werd ik actief bij Filologica. Ik hielp mee met de activiteiten en schreef mee aan Dilemma. Via via kwam ik vervolgens in contact met de Gentse Studentenraad waar ik een jaar geleden mijn eerste AV (algemene vergadering) volgde. Het maakte mij warm voor studentenparticipatie en dit jaar ben ik naast feestpraeses bij Filologica ook medewerker bij de GSR waar ik mee in sta voor de interne werking, en het organiseren van events. Daarnaast ben ik aanwezig op de AV’s, werk ik mee aan dossiers in werkgroepen en bied algemene ondersteuning. Het is een breed pakket, en daarmee de perfecte leeromgeving om te weten hoe het stuver-landschap er uit ziet en hoe je het zonder kleerscheuren kunt navigeren.

Overzicht kandidaturen

Faculteitsraad Letteren en Wijsbegeerte


Programma

In het kort

 • Lesopnames is een populair punt, maar de kostenraming speelt niet in ons voordeel. Een realistischer alternatief is om eerst en vooral professoren en lesgevers warm te maken en te betrekken in dit proces en een systeem uit te werken waarbij – met toestemming van de lesgever - opnames kunnen gemaakt worden zonder de vaste infrastructuur en gedeeld worden op minerva.

 • Het structureel herbekijken van de curricula doormiddel van gerichte enquêtes en samenspraak met docenten en studenten om de constante, ad hoc aanpassingen te kunnen vermijden.

 • Zoveel mogelijk studenten betrekken bij facultaire aangelegenheden - ongeacht of het geschiedenis-, VTC, kunstgeschiedenis-,… studenten zijn – doormiddel van persoonlijke contacten, enquêtes en frequente communicatie om pijnpunten sneller te detecteren en op te lossen.

 • De connecties met directies zoals het duurzaamheidskantoor, DICT, DCOM onderhouden en/of bouwen om de kleine ongemakkelijkheden snel op te kunnen lossen en blijven inzetten op samenwerking met de Gentse Studentenraad om dossiers die bij meerdere faculteiten op tafel te liggen (bvb. ijkingstoetsen) te kunnen bundelen.

Uitgebreid

 1. Lesopnames
  Lesopnames. Een dossier dat ook al weer even meegaat en dat niet zou eenvoudig op te lossen blijkt. Enkel de faculteit geneeskunde en de FPPW hebben hier al substantiële vooruitgang in gemaakt. Het is uiteraard een kostelijke affaire, maar niet enkel de kostenraming is van belang, ook het engagement van professoren. Vele proffen staan hier niet voor te springen of staan er niet bij stil. Als we hier echter met hen over rond tafel kunnen gaan zitten, is het eventueel mogelijk alternatieve oplossingen te zoeken. Proffen die we geëngageerd krijgen zullen sneller gebruik maken van de beschikbare faciliteiten, en het is eventueel mogelijk om een methode uit te schrijven waarbij lesopnames gemaakt kunnen worden door studenten met toestemming van de proffen om op Minerva te delen.

 2. Curriculum
  Het is gevaarlijk om uitspraken te doen over curricula als je nog maar enkel aan de kant van de student hebt gestaan, maar met enige voorzichtigheid ga ik me er toch aan wagen. Als student Taal- en Letterkunde is mijn kennis (voorlopig) vooral op deze studie gericht, maar het lijkt dat omstandigheden de faculteit vaak dwingen om ad hoc aanpassingen te doen. Het is dus misschien tijd om eens te gaan voor een meer hollistische, structurele aanpak. Het zou een dossier zijn dat niet snel is opgelost, maar uiteindelijk wel de core is van het stuverschap. Onderwijs. Met de peer-leer-bezoeken en de mening van de gehele studentengeleding (waarvoor we gerichte enquêtes kunnen gebruiken) in het achterhoofd moet de structuur van de curricula eens herbekeken worden.

 3. Participatie
  Wanneer het geen verkiezingen zijn, is het woord stuver de meeste studenten vreemd. Dit is een probleem voor zowel de stuvers – die zoveel mogelijk feedback willen en nodig hebben om dossiers te kunnen bouwen – en studenten, die met problemen kunnen zitten maar niet weten waar ze terecht kunnen. StuArt heeft dit jaar al mooie stappen gezet om contact te leggen met studenten en de verschillende organisaties. Dit moet verdergezet worden via persoonlijke connecties, aanwezigheid op vergaderingen en door nog meer mee te spelen op de infodag en de openingsdag. Zodra een student toekomt op onze faculteit heeft zij of hij recht op informatie en recht op ondersteuning die mede door facultaire stuvers moet worden aangeboden.

 4. Samenwerkingen met centrale instanties
  De Blandijn is een faculteit met een hart. Het respect omtrent diversiteit en welzijn is groot, maar de communicatie hieromtrent iets minder. Pagina’s op de UGent website met dode links en loops zijn geen uitzondering en studenten die met iets zitten vinden amper hun weg. Een klein probleem, maar eentje waar vele studenten op botsen. Het zijn dergelijke kleine problemen die vaak onopgelost blijven, maar echter snel op te lossen zijn door doorstroom te bieden naar centrale organen. DICT (directie Informatie- en Communicatietechnologie), DCom (directie communicatie), het duurzaamheidskantoor,… zijn allemaal instanties die indirect helpen bij de dagelijkse werking van faculteiten. We mogen dan ook niet terugdeinzen van met hen in gesprek te gaan.
  Daarnaast kunnen dossiers en problemen facultair zijn, maar vaak zijn ze breder gedragen. In deze gevallen is het mogelijks interessant om hier rond samen te werken, of deze bij de Gentse Studentenraad aan te brengen en te streven voor een bredere aanpak, want uiteindelijk zijn meerdere stemmen luider dan één.