Robin Tassenoy

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek (Ba)

bio:

Hallo, ik ben Robin, een student werktuigkunde-elektrotechniek. Ik neem geregeld deel aan de FRiS vergaderingen en wil jullie belangen nu ook verdedigen in de faculteitsraad. Heb jij goede suggesties of opmerkingen omtrent onze opleiding, spreek me gerust aan! Omdat de boog niet altijd gespannen kan staan, ga ik graag een eindje fietsen of doe ik judo.

Overzicht kandidaturen

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur


Programma

De studenten werktuigkunde-elektrotechniek zijn talrijk. Reden genoeg om onze stem volop te laten horen in de facultaire raad!

Ervaringen

Ik neem sinds dit academiejaar deel aan de FRiS vergaderingen en maak ook deel uit van de onderwijscommissie werktuigkunde-elektrotechniek.