Rien Maertens

Faculteit Wetenschappen

Master of Science in de informatica

bio:

1ste Master Computerwetenschappen, altijd bereid om studenten in nood te helpen en om iedereen zijn leven een klein beetje aangenamer te maken.

Geef de voorkeur aan andere studenten die een volledig mandaat (2 jaar) kunnen uitoefenen in de faculteitsraad. Ik kan maar 1 jaar.

Altijd bereikbaar op rien.maertens@ugent.be

Overzicht kandidaturen

Faculteit Wetenschappen


Ervaringen

OCI, StuW, GSR, Zeus WPI, ...