Quentin De Beurme

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur

bio:

Mijn naam is Quentin, ik ben 20 jaar en zit in mijn 2e bachelor Handelsingenieur. Naast mijn studies ben ik tevens nog actief in het praesidium van de officiële studentenvereniging van onze faculteit (de VEK).

Omdat ik kennisoverdracht zeer belangrijk vind en ook steeds bereid ben om mijn medestudenten te helpen, ben ik actief in het helpen en het geven van bijlessen aan andere studenten. Mede dankzij het bureau Studant heb ik al veel bijlessen kunnen geven. Dit heeft me reeds kunnen bijleren hoe en waarop ik bij verschillende studenten moet letten om moeilijke materie uitgelegd te krijgen.

Overzicht kandidaturen

Faculteit Economie en Bedrijfskunde


Programma

Waar ik vooral op wil toezien is dat de belangen van onze studenten steeds verdedigd zullen worden de komende jaren. Ik stel me dus op als een luisterend oor voor alle studenten. Als ik het dan heb over de belangen van de studenten kan ik meer specifiek als voorbeeld geven dat er meer en betere faciliteiten zouden mogen opgezet worden om lessen te kunnen opnemen, ook zullen de professoren meer moeten aangespoord worden om deze lessen dan ook effectief op te nemen. Dit omdat het voor de studenten een serieuze meerwaarde is om nadien een les te kunnen herbekijken om eigen tempo.

Ervaringen

Feestpraeses aan de Vlaamse Economische Kring:
Door het organiseren van events voor onze 6000 studenten aan onze faculteit heb ik reeds talloze ervaringen op organisatorisch vlak opgedaan. Ik heb vooral ook mogen leren wat werken in een teamverband inhoudt.

Omdat ik elke dag met verschillende studenten in contact sta, weet ik perfect waar deze studenten mee zitten en wat hen bezighoudt.