Pieter Haegeman

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur (Ba)

bio:

3e bachelor Ingenieurswetenschappen: Architectuur
FRiS@VTK
FRiS@DLK

Overzicht kandidaturen

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur


Programma

  • Het algemeen studentenbelang blijven verdedigen.
  • De faciliteiten verbeteren voor de architectuurstudent.
  • De universiteit meer laten inzetten op haar grootste kwaliteit: de studenten.

Ervaringen

Als vertegenwoordiger ben ik actief binnen FRiS, onze facultaire studentenraad. Daarnaast zetel ik in tal van commissies waaronder de opleidingscommissie Architectuur, de Facultaire bouw- en milieucommissie en de faculteitsraad.

Als student ben ik actief in Delta en als praesidiumlid binnen VTK.