Pauline Verhelst

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Nederlands- Spaans (2de bachelor)

bio:

Hallo,
Mijn naam is Pauline en ik ben een 19-jarige student taal-en letterkunde (Nederlands-Spaans, 2de bachelor). Ik heb me opgegeven als studentenvertegenwoordiger omdat ik mijn twee jaar aan de UGent op een aantal pijnpunten ben gebotst en ik mijn stem wil gebruiken die aan te kaarten. Hierbij zijn volgens mij vlottere communicatie, vakken die beter op elkaar worden afgestemd en studentenbegeleiding op maat de grootste aandachtspunten. Hoewel ik nog geen ervaring heb als studentenvertegenwoordiger, barst ik van enthousiasme en motivatie me de komende jaren keihard in te zetten.
Je mag me steeds aanspreken voor vragen, opmerkingen of gewoon een toffe babbel.

Overzicht kandidaturen

Faculteitsraad Letteren en Wijsbegeerte


Programma

In mijn twee jaar aan de UGent zijn er twee pijnpunten waar ik telkens weer op bots: communicatie en studentenadvies.
Waar ik, en ook mijn medestudenten, steeds weer tegenaanloop is de communicatie, zowel naar studenten toe als van studenten uit. Er moet werk gemaakt worden van vluggere communicatie. Zo moet belangrijke info zoals examenroosters eerder meegedeeld worden. Ook advies over keuzevakken en mogelijkheden tot vervolgstudies moet sneller en duidelijker beschikbaar gesteld worden zodat studenten op elk moment weten wat er hen te wachten staat en hoe hun verdere studies eruit zullen zien. Nu verliezen studenten vaak veel tijd door te zoeken welke keuzevakken ze kunnen kiezen en weten ze vaak niet wat ze in hun master of verdere studies kunnen studeren wat hen onnodige stress bezorgt. Professoren kunnen zelf ook beter communiceren. Elke student heeft wel al te maken gekregen met onduidelijke taken of vakken waarvan niemand echt goed weet wat er verwacht wordt. Ook bijvoorbeeld papieren lijsten op de valven waarop studenten zich tegelijk moeten inschrijven voor onder andere feedbacksessies, zijn niet meer van deze tijd.
Daarnaast moet ook werk gemaakt worden van mogelijkheden waarmee studenten zelf feedback geven. Ik streef zo naar betere mogelijkheden tot het geven van feedback, ook gedurende het semester. De onderwijsevaluaties op het einde van het jaar zijn uiteraard een eerste stap, maar ik wil dit graag verder uitwerken. Hierbij wil ik feedbacksessies tijdens het jaar invoeren waar studenten in gesprek kunnen gaan met de docenten en professoren.
Mijn tweede aandachtspunt is studieadvies en studentenbegeleiding. Er wordt hier aan onze faculteit al hard aan gewerkt, maar er zijn nog enkele pijnpunten. Zo is de drempel vaak nog te groot en weten studenten niet met welke vragen ze allemaal terecht kunnen bij hen. Er zijn bijvoorbeeld ook studenten die wel goede resultaten halen, maar zich toch niet goed voelen aan de universiteit of bijvoorbeeld met veel twijfels zitten omtrent keuzevakken, vervolgopleidingen etc. Elke student moet de hulp krijgen die hij/zij nodig heeft en ook wéten dat hij/zij die hulp kan krijgen.

Ten slotte luister ik graag naar alle grote en kleine problemen waar de studenten mee te maken krijgen. Ik wil als studentenvertegenwoordiger een aanspreekpunt zijn voor andere studenten en het contact tussen de studentevertegenwoordiging en de studenten verbeteren.

Ervaringen

Ik heb nog geen ervaring als studentenvertegenwoordiger, maar ik kan niet wachten ervaring op te doen.