Olivier Thas

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de economische wetenschappen en tot Master of Science in Economics (VBP)

bio:

Hallo, mijn naam is Olivier Thas - zeg maar Oli - en ik kom samen met Koen Vanderschelden op voor de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent. Momenteel volg ik het voorbereidingsprogramma economische wetenschappen met reeds een voltooide master bedrijfspsychologie en personeelsbeleid als achtergrond. Naast het studentenengagement kan je mij vaak vinden op een terrasje of in het uitgaansleven. Gezelligheid onder vrienden is immers waar ik mijn batterijen oplaad om daarnaast zoveel mogelijk kennis en ervaring op te doen. Verder reis ik graag, waarbij de nodige ontspanningsliteratuur uiteraard niet kan ontbreken. Een bio is te kort om mezelf voor te stellen, dus ik stel voor me gewoon eens aan te spreken als je me ziet passeren.


Opvolger Raad van Bestuur

Koen Vanderschelden

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

bedrijfspsychologie en personeelsbeleid (Ba)

bio:

Hallo
Ik ben Koen Vanderschelden en ik kom als plaatsvervanger op voor de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent. Momenteel voltooi ik mijn derde jaar Bachelor Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid. Als geboren en getogen Gentenaar ben ik erg actief in het verenigingsleven - ik ben lid van niet minder dan zeven studentenverenigingen! - in onze stad. Verder vind je mij geregeld terug in de Overpoortstraat of de Vlasmarkt. Andere grote passies van mij zijn vooral reizen, sport, literatuur, beeldende kunsten en muziek. Ik beschouw mezelf als een erg geëngageerd persoon en zet me in voor talloze initiatieven. Indien je meer wil te weten komen over mijn ideeën voor de universiteit, spreek me dan zeker aan of stuur me een berichtje!

Overzicht kandidaturen

Raad van Bestuur

Opvolger: Koen Vanderschelden


Programma   Download programma

TRANSPARANTIE – PARTICIPATIE - DUURZAAMHEID

Het onderwijs in een steeds veranderende wereld.

De bikkelharde competitie binnen en tussen faculteiten gaat maar al te vaak ten koste van grondig onderzoek en degelijk onderbouwde lessen. Wij willen dat hier verandering in komt. Daarom pleiten we voor:

 1. Voldoende begeleiding: een prof zonder assistenten en 900 studenten is onbegonnen werk.
 2. Niet zomaar een modulair systeem: wat is de meerwaarde zonder voldoende begeleiding en feedback.
 3. Meer intra- en interfacultair overleg.
 4. Lesopnames voor iedereen: 70% blijft naar de les gaan, dient dus enkel als ondersteuning in technologische tijden.
 5. Practica moeten relevant zijn: geen groepswerk om groepswerk te doen, dus duidelijke link praktijk essentieel.
 6. Digitalisering: nieuwe Minerva, maar begeleid ook de proffen en studenten om het optimaal te gebruiken. Een optimaal gebruik van de nieuwe technologie is nodig voor up-to-date lessen

Wij willen inzetten op waardevolle diploma's door in te zetten op enkele structurele initiatieven.

Goede voorzieningen als draagstructuur voor een gezonde universiteit.

Elke student is gebaat bij een goede sociale voorziening van de Universiteit als goede huisvader. Wij gaan voor een structureel homebeleid , en ver daarbuiten. Daarom lanceerden we een grote bevraging bij de homestudent waarbij de we resultaten nauwkeurig, anonieme en transparant zullen verwerken. De resultaten zullen we dan omzetten in structurele feedback naar onze alma mater. Daarnaast willen ook de gezonde student op de kaart zetten. Veel studenten ondervinden zowel fysieke maar ook psychische moeilijkheden allerhande tijdens hun studieloopbaan. Gemiddeld zit 31,4% van de Vlaamse jongeren tussen 15 en 24 jaar niet goed in zijn vel. Misschien ben jij er nog niet meer geconfronteerd maar honderden anderen wél. Mens sana in corpore sano.

Concreet willen we:

 1. Betere ondersteuning, uitbouw en samenwerking tussen studentenartsen, studentenpsychologen, studentenverenigingen en de individuele student.
 2. Senbilisering en een meldpunt voor studenten: elke student moet duidelijk een vertrouwelijk gesprek kunnen aangaan.
 3. Verdere uitbouw studie- en trajectbegeleiding: denk aan oefensessies statistiek door het FDO.
 4. Duurzame maatregelen: beslissingen optimaal voor economie, socio-cultuur en ecologie.

De universiteit als motor van onze samenleving.

Negenduizend personeelsleden, drieënveertigduizend klanten, elf campussen en een omzet van bijna vijfhonderd miljoen euro: het maakt van de UGent een van de grootste bedrijven van Oost-Vlaanderen. De universiteit verklaart zelf in zijn mission statement onderwijs en onderzoek in een brede maatschappelijke context plaatsen en daarover voortdurend in dialoog treden met haar omgeving. Hier komt onze focus op duurzaamheid naar boven - duurzaam betekent immers niet alleen ecologisch – op zowel economisch en sociaal maatschappelijk vlak. Hierbij treedt de universiteit als voortrekkersrol in het maatschappelijk debat naar voren. We koppelen hieraan een sterke focus op Sustainable Development goals. Dit zijn de zeventien doelstellingen van de Verenigde Naties om onze wereld optimaal vorm te geven. Momenteel belangrijker dan ooit dus. Van gendergelijkheid tot economische groei: globale doelstellingen, ook aan onze universiteit! Concreet willen wij:

 1. Geen nodeloos gedrukte boeken en cursussen: duurzaam lesmateriaal.
 2. Focus op vrij onderzoek: blijvend waarde ongebonden in een pluralistische context.
 3. Ongelijkheden wegwerken: optimale structurele ondersteuning voor een diverse universiteit.
 4. Duurzame maatregelen: beslissingen optimaal voor economie, socio-cultuur en ecologie.

Het geheel is meer dan de som der delen.

Participatie dragen wij hoog in het vaandel. Veel studenten hebben geen idee wat de Raad van Bestuur doet of verwezenlijkt. Wij gaan voor een dubbele werking. Langs de ene kant moet er een constante stroom aan bottom-up informatie zijn vanuit de student zélf. Wij willen een community creëren waarbij elke student zijn verhaal kan doen. Durf denken mag breed worden geïnterpreteerd en de kritische geest van onze studenten aangescherpt. Iedereen participeert mee in het verhaal van onze universiteit als organisch geheel. Langs de andere kant moet de informatiestroom top-down duidelijk zijn. De beslissingen en belangen van de student moeten gecommuniceerd worden zodra er belangrijke zaken op tafel liggen. Geen achterkamerpolitiek maar een transparant beleid! Er moet ruimte zijn voor een zo breed mogelijk debat, al dan niet door de Raad van bestuur studentenvertegenwoordigers opengebroken.

Ervaringen

Als kersverse student maakte ik mijn intrede in de Vlaamse Psychologische en Pedagogische kring. Na een half jaar koos ik ervoor om me te engageren als vaste medewerker. Ik kreeg de organisatorische smaak te pakken en maakte vier jaar lang deel de Vlaamse Psychologisch en Pedagogische kring (FaculteitenKonvent).
Na de uitgebreide ervaring in het verenigingsleven zette ik de stap naar studentenvertegenwoordiging. Zo werd ik een jaar coördinator bij de Gentse Studentenraad. Hier leerde ik veel over zowel de pijnpunten en belangen bij de student maar ook over de organisatorische werking van de Universiteit. Ik kreeg de microbe te pakken en ondersteunde ook de Psychologische en Pedagogische Studentenraad.
Momenteel ben ik ondervoorzitter bij 't Zal Wel Gaan, een lidvereniging van het Politiek en Filosofisch Konvent, waar er breed wordt gedebatteerd over maatschappelijk relevante topics.

De grootste ervaring die ik op deed in mijn studentencarrière is echter die als student. Door lessen, practica, interesses en engagementen leerde ik veel over de universitaire gemeenschap. Daarom kom ik graag op voor een bestuursfunctie in een centraal orgaan van de Universiteit. De belangen van de student vertegenwoordigen op centraal niveau is een realistische droom waarvoor ik me 110% wil inzetten.