Nicolas de Fooz

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

cel- en genbiotechnologie

bio:

Hallo! Ik ben Nicolas de Fooz, ben 20 jaar oud en zit in mijn 3de bachelor bio-ingenieur, afstudeerrichting cel-en genbiotechnologie. In mijn vrije tijd doe ik graag aan sport. Ik ben een spontaan, sociaal en gedreven iemand, die altijd zijn principes verdedigt. Na drie jaar wil ik me nu actief engageren in het beleid van onze geliefde faculteit.

Overzicht kandidaturen

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen


Programma

Als studentenvertegenwoordiger vind ik het belangrijk om voornamelijk een aanspreekpunt te zijn voor alle studenten en op die manier zoveel mogelijk jullie belangen te vertegenwoordigen. Grote programmapunten heb ik niet, maar aan volgende punten hecht ik wel belang:

Planning in de bachelorjaren

De planning in voornamelijk de eerste twee jaren van de bacheloropleiding is niet optimaal door de vele lessen / (pc)-practica op andere campussen en het druk uurrooster. Het zou de studenten (en onze professoren, assistenten) ten goede komen mochten deze onderwijsactiviteiten zich op onze campus situeren.

Curriculum

De verschillende opleidingsonderdelen moeten nog beter op elkaar afgestemd worden om herhaling in leerstof te vermijden. Meer communicatie tussen de professoren onderling is dan ook aan te raden. Tevens moet er een betere samenhang zijn tussen (zinvolle) practica en de aangeleerde theorie. Daarnaast is ook een verdere digitalisering van ons onderwijs nodig (bv. opnames van lessen of ondersteunend beeldmateriaal waarin bepaalde concepten uitgelegd worden). De kwaliteit van onze opleiding staat centraal.

Verder van groot belang

  • Duurzaamheid staat terecht centraal in onze maatschappij en dat moet zich ook reflecteren in het beleid aan onze faculteit.
  • Studenten die op Erasmus willen gaan of een stage willen lopen in de bedrijfswereld zouden nog beter begeleid moeten worden om hen deze unieke kans aan te bieden.

Een gedegen samenwerking tussen de universiteit, de faculteit en de studenten is aldus de basis voor een goed overleg.

Ervaringen

Als studentenvertegenwoordiger heb ik nog geen ervaring. Hopelijk kan ik daar binnenkort verandering in brengen.