Louise Deconinck

Faculteit Wetenschappen

Master of Science in de informatica

bio:

Masterstudent informatica die al enkele jaren bezig is met studentenvertegenwoordiging, zowel in de facultaire studentenraad (StuW) als vicevoorzitter en secretaris, als in de Opleidingscommissie.

Overzicht kandidaturen

Faculteit Wetenschappen


Programma

Na het verkiezen van een nieuwe decaan in de faculteit wetenschappen hopen we op een nieuwe wind die waait door de faculteitsraad.
Een belangrijk punt is dat onderwijs weer meer moet gewaardeerd worden en niet enkel onderzoek. Ook zijn er de laatste jaren enkele beslissingen gemaakt die voor veel studenten als negatief worden ervaren, zoals het afsluiten van de parking van de Sterre die nu enkel maar toegankelijk is voor personeelsleden en niet meer voor studenten. Tot slot is er nog steeds de problematiek rond het gebouw S5, beide in de resto en in de bibliotheek, waar er resp. steeds te weinig lockers zijn of te weinig capaciteit over het algemeen. In teken van het nieuwe masterplan van de Sterre, kan bekeken worden welke mogelijke aanpassingen er nog kunnen gebeuren.
Bovendien is het allerbelangrijkste contacten te houden met alle studenten en hun noden en ideeën door te geven naar de faculteitsraad.

Ervaringen

  • 3 jaar lid van de Opleidingscommissie Informatica
  • Vicevoorzitter en lid van StuW