Louis Ampe

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen (Ba)

bio:

Hoewel ik met Industriële Wetenschappen uit een technische richting kom, koos ik toch doelbewust voor een economische richting uit interesse voor het bedrijfsleven. Ik zit momenteel in mijn bachelor Toegepaste Economische Wetenschappen aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde.
Ik zette meteen mijn eerste stapjes in het verenigingsleven bij de Vlaamse Economische Kring (VEK). Daarnaast werkte ik ook als praesidiumlid mee aan de oprichting van Moeder Jäger, een club die bruist van het studentikoos enthousiasme.
Hoewel het studentenleven en verenigingsleven me zeer nauw aan het hart liggen, ben ik toch vooral een werker en een doener. Daarom kan je me vinden aan de andere kant van de toog bij studentencafés 'De Pallieter' en 'Vagant'. Ik schat de waarde van werkstudenten voor de maatschappij hoog in, en wil er garant voor staan dat zij correct worden behandeld aan onze universiteit. Ook uit heel wat andere werkervaringen heb ik geleerd hoe belangrijk het is om te luisteren naar de mensen, iets dat ik de komende jaren nog meer wil doen om zo de studenten zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen aan onze universiteit.


Opvolger Sociale Raad

Dries Van Meirhaeghe

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Bachelor of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen (Ba)

Overzicht kandidaturen

Sociale Raad

Opvolger: Dries Van Meirhaeghe


Programma

Minder betutteling, meer vrijheid!

Een stortvloed aan permanente evaluatie, deadlines en groepswerken zorgt ervoor dat studenten geen student meer kunnen zijn. De voortschrijdende betutteling uit zich nu in de wens om het semester te hervormen en nóg meer permanente evaluatie in te voeren. Toen ik in 2016 lid werd van de RvB maakte ik meteen een einde aan jarenlange achterkamerpolitiek en bracht ik de plannen om een modulesysteem in te voeren naar buiten. Het universiteitsbestuur werd daardoor gedwongen om in overleg te treden met de studenten.

Minder geldverkwisting!

De afgelopen jaren heb ik het steeds voor de studenten opgenomen waar nodig, ook wanneer me dat boze blikken opleverde. Ik bracht corruptie bij de Gentse Studentenraad aan het licht, waar de toenmalige voorzitter persoonlijke aankopen deed met universiteitsgeld. Ik klopte op tafel in de RvB toen ik ontdekte dat graaisocialist en voorzitter van de Associatie UGent Luc van den Bossche 20.000 euro ontving voor het organiseren van 3 onbelangrijke vergaderingetjes.

Meer lesopnames!

Heel wat stuvers houden zich graag bezig met nutteloze discussies over transgendertoiletten of vegetarische maaltijden in de resto’s. Ik probeer me daarentegen vooral te focussen op nuttige dossiers waar de studenten echt mee gebaat zijn, zoals het drastisch vergroten van het aanbod lesopnames, het upgraden van Minerva en het verbeteren van de doorstroom van onze alumni naar de arbeidsmarkt.

Mond opendoen!

Veel stuvers doen hun mond nooit open en maken geen verschil. Door mijn mond wél open te trekken en respect af te dwingen geef ik een stem aan de stille meerderheid die zich liever bezighoudt met studies en carrière dan met studentenvertegenwoordiging. De belastingbetaler investeert veel geld in iedere student, dus het is in ons aller belang dat de UGent kwaliteitsvolle alumni aflevert die een positieve bijdrage betekenen voor de samenleving.

Samen met Dries Van Langenhove, Louis De Stoop en Dries Van Meirhaeghe maak ik deel uit van een sterk en assertief team dat uw stem zeker verdient. Stemmen kan tussen 7 en 9 mei via verkiezingen.ugent.be