Lisa Dangreau

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen (Ba)

bio:

Ik ben Lisa Dangreau. Ik zit in mijn derde jaar biomedische wetenschappen. Ik ben daar drie jaar actief binnen de biomedische studentenraad en sinds kort ook binnen de studentenraad van mijn faculteit. Ik stel mij kandidaat voor de faculteitsraad omdat ik graag de kleinere richtingen zoals biomedische wetenschappen ook vertegenwoordigd wil hebben binnen deze raad. Daar heb ik mij dit jaar al op ingezet binnen StuGG en dat wil ik nu graag verder doortrekken naar de faculteitsraad. Ik ben sociaal en geëngageerd. Ik help graag mijn medestudenten en ik durf af en toe wel eens goed te genieten van mijn studententijd!

Overzicht kandidaturen

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Opvolger in de volgende raden:

Raad van Bestuur

Opvolger van: Faye Bonte


Programma

Zoals eerder vermeld, wil ik vooral de kleinere richtingen een stem geven binnen de faculteitsraad, zodat ze zeker niet vergeten worden. Daarnaast zijn drie praktische zaken die ik graag anders zou zien binnen onze faculteit:

  1. Herstel van verouderde auditoria. Studenten op campus UZ zullen ongetwijfeld wel weten dat er een paar auditoria verouderd zijn. Dat zou ik graag nog eens duidelijk op de agenda willen plaatsen, zodat zowel student als lesgever de lessen in alle comfort kunnen beleven.
  2. Er zijn nog steeds heel wat auditoria zonder een goed Wi-Fi signaal. Er zijn zeker plannen om deze problemen op te lossen, maar dit nog eens extra herhalen kan zeker geen kwaad.
  3. De lesopnames zijn volop in gang gezet binnen onze faculteit. In Geneeskunde wordt bijna alles opgenomen en we hebben al veel positieve feedback gekregen hierop. De andere opleidingen lopen hier echter wat achter. Dit zou ik ook graag opvolgen.

Ervaringen

  • Jaarvertegenwoordiger BSR (15-16)
  • GIT-vertegenwoordiger BSR (16-17)
  • Vicevoorzitter BSR (17-18)
  • Opleidingscommissie Biomedische wetenschappen (sinds 15-16)
  • Vicevoorzitter StuGG (17-18)
  • Commissie kwaliteitszorg onderwijs faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen (sinds 16 -17)