Laura Verghote

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek (Ba)

Overzicht kandidaturen

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur


Programma

Betere infomomenten omtrent de studiekeuze Betere relaties met studentenverenigingen

Ervaringen

Public Relations bij VTK praesidium