Julie Matthys

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

klinische psychologie

bio:

Ik ben Julie, 25 jaar en volg het schakelprogramma klinische psychologie. Hiervoor volgde ik een bachelor toegepaste psychologie en master seksuologie. Daarnaast volg ik ook een postgraduaat familiale bemiddeling. Naast al dat studeren sport ik ook heel graag en kan ik me helemaal uitleven tijdens het badmintonnen!

Overzicht kandidaturen

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen


Programma

Ijveren voor alles waar de studenten aan de FPPW, zowel tijdens het studeren als bij hun verdere loopbaan, baat bij hebben. Het is mijn persoonlijk doel om voor elk vak dat gegeven wordt aan de faculteit toestemming te krijgen voor video-opname zodat studenten deze online kunnen (her)bekijken.

Ervaringen

  • jaarverantwoordelijke 1e master seksuologie (K.U. Leuven)
  • lid Permanente Onderwijs Commisie (K.U. Leuven)
  • Pr en cultuur praeses 2015-2017 (Eros)
  • lid van de leerlingenraad (basisschool en middelbaar)