Josephine Lanneau

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

3e bach Industriële Wetenschappen: Biochemie

bio:

Hey! Ik ben Josephine, ik zit in mijn 3e bachelor Industriële Wetenschappen: Biochemie. Ik ben super gemotiveerd om volgend jaar ervoor te zorgen dat de Faculteitsraad van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen nog meer kan betekenen voor alle studenten.

Overzicht kandidaturen

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen


Programma

Grote programmavoorstellen heb ik nog niet, maar ik wil er vooral voor zorgen dat Campus Schoonmeersen ook een stem heeft in de Faculteitsraad. Ik ben de enige studente van Campus Schoonmeersen die zich verkiesbaar heeft gesteld, en ik denk dat het heel belangrijk is dat studenten van de volledige faculteit een stem krijgen.

Ervaringen

Ik zit al 2 jaar in de Participatiecommissie op Campus Schoonmeersen, waar ik opkom voor de belangen van alle studenten.

Bovendien woon ik sinds dit jaar alle Stubio vergaderingen bij, en ben ik lid van de Internationale Commissie en de ICT commissie.

Zo heb ik dus al ervaring kunnen opdoen in verschillende takken van de faculteit, en nu zou ik graag mij nog meer engageren door in de Faculteitsraad te zetelen.