Joris Van Dorpe

Faculteit Wetenschappen

Bachelor of Science in de biochemie en de biotechnologie

bio:

Ik ben Joris, 21 jaar en een 1e bach student in de Biochemie en Biotechnologie. Mijn leeftijd valt te verklaren doordat ik eerst 2 jaar LO en Bewegingswetenschappen heb gestudeerd en mij pas toen realiseerde dat mijn hart eigenlijk volledig in de wetenschappen ligt.

Al altijd ben ik op zoek naar verklaringen van de wereld rondom ons en sinds mijn overstap naar de faculteit wetenschappen is dat gedrag enkel maar toegenomen. Aangezien onderwijs essentieel is voor de vooruitgang van de wetenschap help ik dan ook graag bij het optimaliseren ervan. Na heel mijn leven lid en 5 jaar leider in de chiro te zijn is mensen helpen ten slotte iets wat ik graag doe.

Overzicht kandidaturen

Faculteit Wetenschappen


Programma

Volgende puntjes heb ik ervaren aan de Faculteit Wetenschappen in dit eerste jaar Biochemie en Biotechnologie en zou ik willen aankaarten.

Ten eerste heb ik als student nog niet het gevoel gehad dat ik ergens makkelijk terecht kon met mijn kritiek of vragen i.v.m. de richting of de faculteit. Ik vind dat elke kritische opmerking kan bijdragen tot een betere onderwijsomgeving. Voorbeeld van een oplossing kan zijn: 1 keer per semester een moment tussen 2 lesuren waarbij studenten gevraagd wordt eventuele kritiek via hun smartphone op een forum te posten.

Als 2e puntje vind ik voordrachten van onderzoekers uitermate boeiend en verrijkend en ben niet de enige. Dit zou vaker en voor een groter publiek mogelijk moeten zijn zowel binnen als buiten de lesuren. Binnen het vak levenswetenschappen is dit jaar een mooi initiatief gestart waarbij we 4 onderzoeksvoordrachten krijgen. Buiten de lesuren heb ik in het eerste semester de lezing in de Sterre over CRISPR/CAS9 samen met wat vrienden met grote interesse meegepikt. Deze zaken zouden binnen alle richtingen van de faculteit meer mogelijk moeten zijn.

Mijn 3e en laatste puntje is gebaseerd op een idee van em. prof dr. Marc Van Montagu. Dit is een moleculair bioloog en ontdekker van de biotechnologie in Gent. Deze man overtuigde mij tijdens zijn onderzoeksvoordracht, dat er binnen de wetenschappen nood is aan een vak 'Wetenschap in het dagelijks leven'. Hierbij zou moeten worden gekeken naar hoe straffe wetenschappers in het verleden dachten en beslissingen maakten in het dagelijkse leven. In dit vak zou ook een link kunnen gemaakt worden tussen wetenschap en sociologie. Het is heel belangrijk om als wetenschapper het denkpatroon van mensen te snappen en te weten dat nieuwe informatie op een voorzichtige manier gedeeld moet worden met de buitenwereld.

Bij vragen kan je mij contacteren op onderstaand mailadres: joris.vandorpe@UGent.be

Ervaringen

5 jaar actief leider geweest in de plaatselijke chiro waarin ik veel heb geleerd over communiceren en vergaderen.