Jef Haerinck

Faculteit Wetenschappen

Bachelor of Science in de biochemie en de biotechnologie

bio:

Ik volg biochemie en biotechnologie en zit in mijn 2e bachelor. Ik vind het belangrijk dat de belangen van de studenten zo goed mogelijk verdedigd worden en kom daarom op als kandidaat voor de faculteitsraad.

Je kan me altijd bereiken via Jef.Haerinck@UGent.be.

Overzicht kandidaturen

Faculteit Wetenschappen


Programma

Vakantiejobs

Veel studenten verdienen in de zomermaanden bij door middel van een vakantiejob en hebben daarbij een natuurlijke interesse voor vakantiewerk dat gerelateerd is met hun opleiding. Het vinden van zo’n vakantiejob blijkt echter niet zo eenvoudig. In bepaalde opleidingen ligt een heel grote nadruk op labo’s voor het ontwikkelen van de nodige praktische vaardigheden. De gebrekkige stimulatie van de universiteit om op andere manieren ervaring op te doen is dan ook wat verwonderend. Een vakantiejob die goed aansluit bij je opleiding, of een binnen- of buitenlandse stage kunnen je zo veel meer bieden dan eindeloos zwoegen in een practicumzaal. Ik ben er van overtuigd dat de faculteit hierin een belangrijke ondersteunende rol kan spelen. Onder andere door het samenbrengen van studenten en bedrijven.

Internationalisering

Tijdens de zomervakanties zijn er enkele mogelijkheden waarbij je als student zowel kennis kan opdoen als je horizon kan verruimen. Voorbeelden daarvan zijn internationale summer schools en stages.
Jammer genoeg zijn de mogelijkheden in de faculteit wetenschappen beperkt in vergelijking met sommige andere faculteiten, en worden de studenten niet goed geïnformeerd over wat mogelijk is.
Enkele mooie voorbeelden van hoe het beter kan vinden we in de faculteit ingenieurswetenschappen en architectuur en de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen.
Studenten aan de faculteit ingenieurswetenschappen en architectuur hebben heel wat mogelijkheden voor zowel binnen- als buitenlandse stages en kunnen deze zelfs laten meetellen voor 3 of 6 studiepunten.
Ten eerste kunnen zij voor zowel stages als (vakantie)jobs terecht bij hun facultaire kring: de VTK (Vlaams Technologische Kring) en andere studentenkringen. Daarnaast hebben studenten aan de faculteit ingenieurswetenschappen en architectuur toegang tot internationale stages tijdens de zomervakantie via IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience). Tenslotte kunnen zij ook korte cursussen in Europa volgen via BEST (Board of European Students of Technology). IAESTE en BEST zijn in principe ook toegankelijk voor studenten van andere faculteiten, maar deze organisaties zijn vooral actief in de ingenieursfaculteiten en het aanbod dat zij voorzien is dan ook gericht naar toekomstige ingenieurs. Daarnaast hebben veel studenten aan de faculteit wetenschappen nog nooit van deze organisaties gehoord en is het dus ook belangrijk dat wij hierover beter geïnformeerd worden. Ook in de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen zijn heel wat mogelijkheden voor buitenlandse ervaringen.
SCORE (Standing Committee on Research Exchange) organiseert buitenlandse onderzoeksstages in meer dan 100 landen over de hele wereld. En dit al vanaf het eerste bachelor! Daarnaast hebben zij ook nog SCOPE (Standing Committee on Professional Exchange) die klinische stages gedurende 4 weken in het buitenland mogelijk maakt. Studenten die hieraan deelnemen worden nog eens extra ondersteund door “Pre-Exchange Training”. Dit bestaat uit workshops waar praktische vaardigheden worden aangeleerd, infosessies rond cultuurverschillen en taallessen. Mijn doel is dan ook om het aanbod binnen- en buitenlandse stages, cursussen en andere ervaringen te verbreden en er voor te zorgen dat studenten op dit vlak beter geïnformeerd en ondersteund worden.

Powernaps op de campus

Als student heb je de neiging af en toe net iets te laat in je bed te kruipen, en dan kan een dutje enorm veel deugd doen. Maar even de ogen sluiten heeft ook positieve effecten op humeur, geheugen, concentratievermogen en productiviteit. Bedrijven zoals Google en Nike en talloze universiteiten van over de hele wereld hebben deze voordelen al ontdekt en zorgden voor stille ruimtes om even wat uit te rusten. Iets wat wij ook zeker kunnen gebruiken en wat ik graag mogelijk wil maken op campus Sterre en/of Ledeganck.