Goedele Luyten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

cel- en genbiotechnologie

bio:

Hallo, ik ben Goedele en zit in de 3de bachelor bio-ingenieur, optie cel- en genbiotechnologie op onze mooie faculteit. Ik ben een gedreven student en altijd bereid anderen te helpen, zowel met hun studies als daarbuiten. Zo voorzie ik elke examenperiode de tuyaux nauwgezet van verbeteringen en aanvullingen en stel ik ook de tuyaux van ons jaar op. 60% kans dus dat je hier (misschien onbewust) al gebruik van hebt kunnen maken!

Ik ben zeer gemotiveerd om de komende twee jaar de belangen van studenten te verdedigen en gehoor te geven aan hun opmerkingen, ideeën, dromen – klein of groot. Daarnaast is duurzaamheid absoluut geen hol modewoord voor me, maar een duidelijke visie om op tal van vlakken een betere en eerlijkere wereld te creëren voor iedereen.

In mijn vrije tijd spreek ik graag af met vrienden of trek ik mijn loopschoenen aan voor een tochtje langs Leie en Schelde (halve marathon: check!).

Overzicht kandidaturen

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen


Programma

Ik heb geen grote programmapunten, aangezien het in de Faculteitsraad vooral belangrijk is om ad hoc beslissingen te maken in het belang van de studenten. Hierbij staan een kwaliteitsvolle opleiding, met voldoende ademruimte voor extracurriculaire activiteiten centraal.

Om het dagelijkse gebeuren op onze faculteit nog aangenamer te maken voor de studenten, zou ik er graag een ECOzyCORNER oprichten, zoals deze al bestaat op de faculteit Recht en Criminologie.

Op het vlak van duurzaamheid levert onze faculteit al mooie inspanningen, maar kunnen er nog steeds nieuwe manieren en uitdagingen gezocht worden om het beter te doen en een voortrekkersrol op te nemen. Hiervoor neem ik graag mijn verantwoordelijkheid op.

Ervaringen

In het academiejaar 2016 – 2017 werkte ik bij het Duurzaamheidskantoor van de UGent (ook wel gekend als ‘Green Office’). Hier maakte ik kennis met het reilen en zeilen in de wandelgangen van de UGent en stond ik in voor de verduurzaming van het aankoopbeleid, de organisatie van duurzame events zoals Dagen Zonder Vlees en het project om meer drinkfonteintjes te voorzien op alle campussen.