Gilles Van Loocke

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Bachelor of Science in de politieke wetenschappen

bio:

Ik ben 21 zit op kot in Gent en ben afkomsig uit roeselare. Mijn passie en mijn studie is politieke wetenschappen. Ik engageer me al sinds 2014 voor betaalbaar en democratisch onderwijs. Toen kwam ik toe op de universiteit en werd het inschrijvingsgeld verhoogd. Sindsdien ben ik geëngageerd gebleven rond thema's als migratie,ecologie,Noord-Zuid verhoudingen en anti-racisme. Ik speel gitaar en muziek is een grote hobby van mij. Voor een West-Vlaming ben ik zeer verstaanbaar.

Overzicht kandidaturen

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen


Programma   Download programma

Met studenten troef gaan wij voluit voor betaalbaar, kwaliteitsvol en kritisch onderwijs. We hebben ons programma opgebouwd rond onze 6 hoofdprincipes. Op basis onze grote enquête bij de studenten (we hebben er maar liefst 2267 opgehaald) hebben we ons programma op punt gesteld. Bij elk hoofdprincipe hebben we een aantal concrete eisen:

  1. Investeer in onderwijs
  2. Onderwijs is een recht
  3. Geef elk talent een kans
  4. Een kritische universiteit
  5. Een inclusieve universiteit
  6. Inspraak voor alle studenten

Een uitgebreider programma vind je in het pdf-document. Maar hier al een paar centrale eisen:

  • Haal het inschrijvingsgeld naar beneden
  • Meer controle op de werklast
  • Organiseer een bindend referendum over de academische kalender
  • Geen haatdragende, discriminerende of extreemrechtse kringen aan de UGent

Ervaringen

Dit jaar was ik één van de trekkers bij het organiseren van studenten en personeel tegen het uitreiken van het eredoctoraat van Hernando De Soto. Ook gaat mijn engagement terug naar 2014 met de protesten ivm de verhoging van het inschrijvingsgeld. Daarnaast heb ik doorheen mijn studententijd ontbijten georganiseerd om studenten naar Dienst Vreemdelingenzaken te brengen in Brussel om ontbijt te gaan uitdelen aan vluchtelingen. Deze paas vakantie heb ik een collectieve blok georganiseerd om een goeie omgeving te organiseren voor 40 studenten om 5 dagen lang in een goeie omgeving te kunnen studeren.

Foto gemaakt door Emiel Lenaert