Gilles Hamerlinck

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

sporttraining en coaching (ManaBa)

bio:

Hey, ik ben Gilles en zit in mijn 1ste master sporttraining & coaching van de Lichamelijke Opvoeding & BW. Ik ben vorig jaar actief geweest als penningmeester van StuGG en reeds enkele jaren actief als vast lid binnen mijn sportclub. Verder help ik steeds zoveel mogelijk medestudenten en ben ik ook een sociaal persoon!

Overzicht kandidaturen

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen


Programma

Ik stel mij dit jaar niet alleen kandidaat voor de faculteitsraad, maar ook als voorzitter voor de facultaire studentenraad (StuGG). Op deze manier wil ik de stem van alle studenten, ook deze van de kleinere opleidingen vertegenwoordigen binnen de faculteit.

Ervaringen

Ik ben sinds vorig jaar actief als studentenvertegenwoordiger, dit als de penningmeester van StuGG. Ik heb hier samen met het toenmalige bestuur ervoor gezorgd dat de opleidingsgebondenstudentenraden niets te kort kwamen voor hun projecten.

Verder ben ik ook actief lid binnen de studentenraad van mijn eigen opleiding (Hilo), ook als penningmeester.

Tot slot ben ik ook al 2 jaar actief als vast lid (iemand die de belangen van de leden op lokaal niveau verdedigt) binnen mijn sportclub, de RBSC.