Gijs Boogers

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Master of Science in de bestuurskunde en het publiek management (ManaBa)


Opvolger Sociale Raad

Maarten Debruyne

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie (ManaBa)

Overzicht kandidaturen

Sociale Raad

Opvolger: Maarten Debruyne