Freya Persyn

Faculteit Wetenschappen

Master of Science in Biology

bio:

Ik ben Freya, een masterstudente biologie. Naast mooie plantjes verzamelen en dingen muteren heb ik me in mijn uniefcarrière vooral bezig gehouden met mijn studentenvereniging, de Gentse biologische kring. Als studentenvertegenwoordiger zou ik dan ook graag een stem zijn voor zowel alle bioloogjes en de studentenkringen.

Overzicht kandidaturen

Faculteit Wetenschappen


Programma

Door mijn ervaring als praesidium van het GBK geloof ik dat een goede samenwerking met de faculteit kan leiden tot het efficiënt organiseren van leuke en leerrijke activiteiten. Ook het organiseren van praktische zaken als de cursusverkoop zouden met overleg vlotter kunnen verlopen. Als biologiestudenten zijn wij een van de enige wetenschapsrichtingen die echt veel les hebben op de campus Ledeganck. Enkele opmerkingen zijn hier dat er les is in luidruchtige lokalen door de verbouwingen, ook nieuwe lokalen zijn niet altijd makkelijk te vinden en de cafetaria begint al op te ruimen rond 13h, wanneer veel studenten nog graag een broodje zouden kopen. Ook de aanwezigheid van goed werkende boxen in elk lokaal is gewenst. Alsook vind ik dat de ruimte waar men aan groepswerken kan werken beperkt is en inefficiënt ingedeeld is. Over de middag zit deze vaak ook meteen vol met mensen die aan het eten zijn, omdat er voor bij slecht weer weinig zitplaats is in de cafetaria. Verder heb ik ook nog een mening over van-alles-en-nog-wat waar ik nu niet meteen aan denk en wil ik vooral ook een luisterend oor zijn voor alle bioloogjes.

Ervaringen

Ik heb drie jaar deel uitgemaakt van het praesidium van de Gentse biologische kring.