Frederik Rogiers

Faculteit Recht en Criminologie

Bachelor of Laws in de Rechten

bio:

Zoals jullie hierboven in grote letters konden lezen is mijn naam Frederik Rogiers, ondertussen reeds student in het derde bachelorjaar rechten. Mogelijks is dat al een prestatie op zich, maar een uitdaging is altijd welkom. Actief deelnemen aan het vormen en verbeteren van het beleid aan onze faculteit lijkt me zo’n uitdaging. Mensen beschrijven me in alle geuren en kleuren, van sociaal over assertief tot filosoof, maar de drie belangrijkste waarden in mijn woordenboek blijven loyaliteit, respect en vertrouwen, in mijn ogen ook de basisbehoeften van een goede studentenvertegenwoordiger.

Overzicht kandidaturen

Faculteitsraad Recht en Criminologie


Programma

Ik heb me kandidaat gesteld voor deze verkiezingen met het doel studentenvertegenwoordiger te worden, in de meest letterlijke zin van het woord, als een vertegenwoordiger van de studenten, alle studenten, criminologie en rechten.

Het lijkt me onnodig om grote projecten en veranderingen te beloven wanneer onze faculteit nu al een mooie plek is om te studeren, maar dat wil niet zeggen dat het werk ooit stopt. Van een overvolle bibliotheek tot te weinig kraantjes voor drinkwater, het zijn vaak de kleine zaken die vergeten worden.

Ik beloof jullie een enthousiaste en duidelijke stem in de studentenraad en een luisterend oor voor studenten die er om vragen. Horen studenten niet te weten wat er leeft aan de faculteit? Horen ze het reilen en zeilen van hun faculteit niet te kennen? Horen hun belangen geen prominente plaats in te nemen in het evenwicht van onderzoek en studie? Niet enkel de tijd besteed naast de universiteit, maar ook de tijd besteed aan de universiteit, hoort onvergetelijk te zijn. Daar wil ik samen met jullie, voor jullie en dankzij jullie voor zorgen