Fien De Clercq

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: elektromechanica (Ba)

bio:

Als ingenieursstudente zoek ik niet enkel naar technische oplossingen, maar ook naar antwoorden op vragen van mijn medestudenten. Ik wil graag het aanspreekpunt voor alle industrieel ingenieurs zijn.

Overzicht kandidaturen

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur


Programma

Binnen de faculteit vertegenwoordigen industrieel ingenieurs een groot aantal van de studenten. Daarom verdienen zij ook de nodige aandacht en innovaties.

Ervaringen

Tijdens mijn loopbaan in verschillende commissies hebben we al enkele zaken gerealiseerd. Zo werkte ik mee aan de grote programmawijziging die volgend jaar van start gaat en werd de 7/20-regel opnieuw geformuleerd zodat misbruik vermeden wordt en deliberatie mogelijk is.