Faye Bonte

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Master of Science in de sociologie (ManaBa)

bio:

Ik ben Faye en ben samen met Lisa kandidaat voor de Raad van Bestuur. Ik zit in mijn master Sociologie en ga de master Bestuurskunde bij studeren. Wij zijn allebei ervaren stuvers en willen daarom graag op het centrale niveau van de UGent de stem van studenten verdedigen. Hier kunnen jullie terugvinden wat we graag willen realiseren, wat we al gerealiseerd hebben en waarom je dus op ons moet stemmen!


Opvolger Raad van Bestuur

Lisa Dangreau

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen (Ba)

bio:

Ik ben Lisa Dangreau. Ik zit in mijn derde jaar biomedische wetenschappen. Ik ben daar drie jaar actief binnen de biomedische studentenraad en sinds kort ook binnen de studentenraad van mijn faculteit. Ik stel mij kandidaat voor de faculteitsraad omdat ik graag de kleinere richtingen zoals biomedische wetenschappen ook vertegenwoordigd wil hebben binnen deze raad. Daar heb ik mij dit jaar al op ingezet binnen StuGG en dat wil ik nu graag verder doortrekken naar de faculteitsraad. Ik ben sociaal en geëngageerd. Ik help graag mijn medestudenten en ik durf af en toe wel eens goed te genieten van mijn studententijd!

Overzicht kandidaturen

Raad van Bestuur

Opvolger: Lisa Dangreau


Programma   Download programma

Onderwijs

Op het vlak van onderwijs willen we focussen op de kwaliteit van elke opleiding. De band die we hebben met de GSR en de facultaire studentenraden is hierbij heel erg belangrijk. Zo volgen we van dichtbij mee wat frustraties zijn bij studenten, zodat we die op centraal niveau ook kunnen aanpakken. Daarnaast willen we de ganse discussie rond de academische kalender goed verder opvolgen. In juni wordt een beslissing genomen hierover, dan zullen we weten of het idee al dan niet op tafel blijft. De mening van studenten blijft hier zeer belangrijk en we werken samen met de Gentse Studentenraad en Onderwijsraadstuvers om jullie belangen te verdedigen.

Duurzaamheid

Tijdens mijn vorig mandaat in de Sociale Raad stonden sociale thema’s en duurzaamheid centraal. Zo zijn er steeds meer veggie, maar ook niet-veggie duurzame opties in de resto’s. Maar ook op andere vlakken kan er nog veel gebeuren voor de duurzaamheid van onze universiteit! Dankzij mijn mandaat in de Sociale Raad heb ik al nauw samengewerkt met de mensen van het Duurzaamheidsbureau en weet ik met welke zaken zij bezig zijn. Op die manier heb ik er samen met hen voor gezorgd dat er meer fietsenstallingen zijn aan het UFO. Om te zien wat ik nog allemaal heb bereikt tijdens mijn mandaat in de SoRa, kun je bij ‘ervaringen’ verder lezen.

Erkenning praesidia

Een ander belangrijk punt dat zowel mezelf als Lisa nauw aan het hart ligt is de erkenning van praesidiumleden. Sinds kort is het zo dat studentenvertegenwoordigers een bijzonder statuut krijgen zodat ze een uitzondering kunnen vragen voor studiegerelateerde zaken als ze aan hun mandaat werken. Wij willen dit uitbreiden naar de kernpraesidia van de erkende verenigingen aan de UGent. Dit voorstel heeft nog uitwerking nodig, maar we ijveren ervoor dat praesidia ook erkenning krijgen.

Digitalisering

De universiteit is de laatste decennia veel groter geworden dankzij de democratisering van het onderwijs. Dat is natuurlijk positief, maar daardoor zijn onze auditoria vaak te klein geworden. Daarom willen we ijveren voor meer digitalisering zodat die belasting wegvalt. Daarnaast hebben opgenomen lessen nog veel voordelen zoals zelf kiezen wanneer je de les volgt. Die flexibilisering kan ervoor zorgen dat studenten geen lessen moeten missen als ze engagementen hebben.

Internationalisering

Als laatste punt willen we ook van meer en vooral betere internationalisering werk maken. De procedures zijn nu vaak zeer ingewikkeld en tijdrovend. Soms zijn er onnodige limieten ingebouwd of niet genoeg informatie beschikbaar voor vertrek. Ook zijn er soms frustraties over de inkomende studenten wanneer we moeten samenwerken. Deze problemen willen we graag aanpakken zodat er meer uitwisseling kan zijn en dat deze ervaring steeds positiever wordt!

Ervaringen

Ikzelf ben al 4 jaar studentenvertegenwoordiger. Eerst binnen mijn eigen opleiding en faculteit. Ik was toen ook actief lid van onze studentenraad StuRa. Ik heb meegewerkt aan programmahervormingen in het eerste jaar van onze bachelor, ik volg de plannen voor onze nieuwe faculteitsgebouwen op de voet en mijn leukste realisatie was meer dan €3.000 ophalen voor het goede doel. Ik was toen ook lid van het praesidium van Politeia, zeker het beste jaar van mijn studentencarrière.

Twee jaar geleden deed ik al mee aan de studentenverkiezingen en was ik kandidaat voor de Sociale Raad. Ik heb een heleboel van onze programmapunten kunnen realiseren, niet altijd op mijn eentje, maar ik zet ze hier graag bij. Op het vlak van kwaliteit, had de infrastructuur van de homes nood aan een structurele aanpak. Ondertussen is een masterplan op poten gezet om alle homes te verbouwen. We ijverden ook voor gezondere en duurzame opties in de resto, wat ondertussen ook een lopend project is! Qua mobiliteit wordt voordeliger openbaar vervoer op het Vlaams niveau uitgewerkt, al zijn de resultaten voorlopig beperkt. Meer fietsenstallingen hebben we wel gerealiseerd, voornamelijk aan het UFO en de Brug. Tenslotte wilden we ook meer duurzaamheid zien aan de universiteit. Een portiesysteem om verspilling tegen te gaan, is onderzocht maar hieruit bleek dat de realisatie praktisch niet mogelijk is. Het concept van de omgekeerde resto zal binnenkort stopgezet worden in St-Jansvest, maar we bekijken opties om die in de resto Kantienberg nieuw leven in te blazen!

Zetelen in de Sociale Raad heeft mij alvast heel veel zaken bijgeleerd over het centrale beleid van de UGent. Ik heb veel meer inzicht in de globale structuur van onze universiteit gekregen en ook bijgeleerd over andere faculteiten. Dat heeft mij gemotiveerd om mijn engagement nog verder uit te breiden en hopelijk motiveert dit jullie om voor ons te kiezen!