Evelyne Vermeersch

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Bachelor of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie (Ba)

bio:

Beste allen,

Ik ben Evelyne en zit in 3e bachelor revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (Revaki).
Mijn doel met mijn kandidaatstelling voor de faculteitsraad is om oplossingsgericht te helpen nadenken over aanreikende problemen. Dit om zo constructief mogelijk te helpen bouwen aan de multidisciplinariteit binnen de zorgsector. Op deze manier hoop ik ook mijn steentje te kunnen bijdragen aan de faculteit en dit als vertegenwoordiger voor alle studenten van de Revaki.
Verder ben ik ook al jaren scoutsleiding en heb ik 2 jaar geleden binnen onze groep een nieuwe leeftijdstak opgericht. Hiernaast vul ik mijn tijd met verschillende vrijwilligersprojecten.
Een algemeen doel dat ik binnen al mijn engagementen nastreef is het aanbieden van mijn schouders daar waar men extra draagkracht kan gebruiken, dit omdat we samen meer kunnen bereiken dan alleen.

Overzicht kandidaturen

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen


Programma

Enkele voorbeelden binnen het oplossingsgericht helpen nadenken:

  1. Ik wil binnen de faculteit helpen toezien op onze eigen gezondheid, waar we ten slotte allemaal rotsvast samen voor staan en gaan. Dit door o.a. tussen de lange lesblokken heen, korte en krachtige bewegingsmomenten voor te stellen en te laten organiseren ter bevordering van de gezondheid en concentratie; dit naast het stressreducerend effect.
  2. Graag wil ik ook proberen om het documentatiemateriaal reeds van het begin van het academiejaar op minerva te laten plaatsen. (ppt’s, cursussen die niet geregeld worden via de studentenverenigingen, …)
  3. Als 3e aandachtspunt lijkt ook een logistieke ondersteuning voor de kinesitherapiestudenten een zeer welkom aanbod. Door lessenreeksen te laten opnemen is een latere raadpleging mogelijk (altijd handig tijdens het instuderen wanneer bepaalde cursusdelen toch niet zo evident blijken te zijn).
  4. Een laatste aandachtspunt is de verzadiging binnen de 1e bachelorjaren met studenten die initieel niet overtuigd zijn van hun studiekeuze. Ik had o.a. een soort flowchart in gedachten voor bv. studenten met een jammer genoeg gefaalde poging van het toelatingsexamen (tand-)arts. Dit om enerzijds deze studenten beter te begeleiden en anderzijds de studenten die wel overtuigd zijn van hun studiekeuze iets meer ademruimte te geven in een minder overbevolkt 1e jaar.