Emilia François

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Bachelor of Science in de geneeskunde (Ba)

bio:

Dag lieve studenten!

Ik ben Emilia François, student geneeskunde 3de bachelor. Ik ben al een aantal jaar actief als studentenvertegenwoordiger. Vol trots kan ik ook zeggen dat ik volgend jaar voorzitter zal zijn van SWOP, de studentenraad van de opleiding Geneeskunde. Maar toch heb ik zin in meer! Met een plaatsje in de faculteitsraad kan ik nog breder gaan en mee zorgen voor veranderingen in de faculteit! Met een groot hart voor studenten en studentenvertegenwoordiging ben ik dé kandidaat om jullie te vertegenwoordigen in onze fantastische faculteit. Ik hoop op jullie stem!

Veel liefs, Emilia

Overzicht kandidaturen

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen


Programma

Op een faculteit zo groot als die van ons is er altijd ruimte voor verbetering. Ik geef hier kort een overzichtje van de zaken die ik het belangrijkst vind.
Elk jaar komen er studenten bij en dus ook fietsen. De fietsenstallingen worden steeds voller maar de beschikbare plaats blijft beperkt. Graag wil ik er mee voor zorgen dat er meer plaats wordt voorzien op het UZ voor de honderden fietsen die er dagelijks geparkeerd worden.
In de faculteitsraad zal ik ook pleiten voor de beschikbaarheid van wifi op het UZ Gent, vooral op cruciale plaatsen zoals de auditoria, de cafetaria, de bibliotheek, etc.
Ik vind het belangrijk dat de lessen worden opgenomen, zowel in kleine als grote auditoria. Studenten die wegens ziekte of een bijzonder statuut de les niet kunnen bijwonen, moeten de mogelijkheid hebben deze op een ander moment te bekijken. Daarom zal ik mijn uiterste best doen om vanuit de faculteitsraad te strijden voor de installatie van opnameapparatuur en sensibilisatie van de professoren en lesgevers.

Ervaringen

Sinds twee jaar ben ik lid van SWOP, de studentenraad van de opleiding Geneeskunde aan onze universiteit. Afgelopen jaar bekleedde ik er een bestuurstfunctie als blok- en lijnverantwoordelijke en volgend jaar zal ik de rol van voorzitter op mij nemen. Sinds dit jaar ben ik lid van StuGG, de studentenraad van de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen, en van de CKO (commissie kwaliteitszorg onderwijs).