Eline Vandewalle

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Engels - Latijn (ManaBa)

bio:

Ik ben een masterstudente taal- en letterkunde: Engels-Latijn en ik woon al heel mijn leven in Gent (behalve een kort Erasmus-intermezzo in Bologna). Twee jaar lang zat ik in het praesidium van mijn vereniging, de Klassieke Kring. Eerst organiseerde ik daar de culturele activiteiten als Cultuur en vorig jaar organiseerde ik een citytrip naar Boedapest als Reis. Dit jaar speel ik ook voor het derde jaar op rij mee in hun theatervoorstelling. Ik ben een hele tijd actief bij StuArt, de studentenraad van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Twee jaar geleden besloot ik me kandidaat te stellen voor de faculteitsraad en nu wil ik mijn engagement verderzetten in de Raad van Bestuur. Volgend jaar hoop ik samen met Louise ook in de RvB de belangen van de studenten verder te verdedigen.


Opvolger Raad van Bestuur

Louise De Cooman

Faculteit Recht en Criminologie

Bachelor of Laws in de rechten (Ba)

bio:

Ik ben Louise en zit in mijn 2de bachelor Rechten. Ondertussen ben ik ook al 2 jaar kotstudent in Gent. Aangezien ik nog maar mijn tweede jaar aan de universiteit zit, heb ik nog geen ervaring als stuver. Dat wil niet zeggen dat ik niet actief inzet voor een betere samenleving. Zo laat ik mijn stem horen op betogingen tegen seksisme en racisme. Ook kon je mij terugvinden op de klimaatbetoging in Bonn vorig jaar. Dichter bij huis nam ik onlangs deel aan een actie tegen de uitreiking van een eredoctoraat aan de econoom Hernando De Soto. Samen met andere studenten verzette ik mij tegen het geven van een eerbetoon aan iemand die meewerkte aan een dictatoriaal regime. Ook in de toekomst zal ik niet bij de pakken blijven zitten en meewerken aan een kritische universiteit die stilstaat bij klimaat en mensenrechten. Ik ben gedreven in de dingen die ik doe. Samen met Eline wil ik graag de studentenvertegenwoordiging dichter bij de studenten brengen. Ik ben gemotiveerd om de komende twee jaar het belang van de student naar voren te schuiven!

Overzicht kandidaturen

Raad van Bestuur

Opvolger: Louise De Cooman


Programma   Download programma

Met studenten troef gaan wij voluit voor betaalbaar, kwaliteitsvol en kritisch onderwijs. We hebben ons programma opgebouwd rond onze 6 hoofdprincipes. Op basis onze grote enquête bij de studenten (we hebben er maar liefst 2267 opgehaald) hebben we ons programma op punt gesteld. Bij elk hoofdprincipe hebben we een aantal concrete eisen:

  1. Investeer in onderwijs
  2. Onderwijs is een recht
  3. Geef elk talent een kans
  4. Een kritische universiteit
  5. Een inclusieve universiteit
  6. Inspraak voor alle studenten

Een uitgebreider programma vind je in het pdf-document. Maar hier al een paar centrale eisen:

  • Haal het inschrijvingsgeld naar beneden
  • Meer controle op de werklast
  • Organiseer een bindend referendum over de academische kalender
  • Geen haatdragende, discriminerende of extreemrechtse kringen aan de UGent

Ervaringen

In mijn eerste jaar nam ik deel aan de acties tegen de verhogingen van het inschrijvingsgeld aan onze universiteit. In dat jaar waren er grote besparingen op onderwijs, als studenten probeerden we toen onze universiteit, en de regering, te overtuigen van het belang van zo laag mogelijke inschrijvingsgelden. Daarna sloot ik me aan bij StuArt (de studentenraad van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte). Daar hebben we de afgelopen jaren mee gestreden tegen de afschaffing van de richting Arabistiek, tegen de verhoging van de inschrijvingsgelden van de ManaMa's en vorig jaar slaagden we erin een verhoging van het inschrijvingsgeld van de ManaMa meertalige bedrijfscommunicatie tegen te houden. Dit jaar zat ik naast de faculteitsraad ook in de onderwijsraad, waar we bezig zijn met het dossier van de academische kalender, maar ook met ijkingsproeven en de nieuwe educatieve master. In het begin van dit semester organiseerden we met een aantal studenten een steunactie voor LGBT+rechten. Al deze dingen passen binnen de visie van een inclusief en democratisch onderwijs.