Dylan Couck

Faculteit Recht en Criminologie

Master of Laws in de Rechten

bio:

Ik ben masterstudent rechten en ben de afgelopen jaren zeer actief geweest als studentenvertegenwoordiger, ook op het facultaire niveau. Het hele onderwijs-gebeuren is bijzonder interessant en je kan hierin als student ook effectief een verschil maken voor je mede-studenten, iets waarin ik ook in de toekomst nog aan wil bijdragen.

Overzicht kandidaturen

Faculteitsraad Recht en Criminologie


Programma

De twee basisopleidingen, criminologische wetenschappen en rechten, hebben verschillende noden volgens mij.

Voor de criminologie lijkt het mij het belangrijk om initiatieven op te zetten zodat ook die studenten op een meer structurele manier vertegenwoordigd en betrokken kunnen worden in de faculteit. Dat is momenteel een probleem dat best zo snel mogelijk aangepakt wordt.

In de rechtenopleiding zijn er de afgelopen jaren verschillende projecten geweest om het onderwijs te versterken. Het is noodzakelijk die verder te zetten en nu tot een goed einde te brengen in de mate dat dit nog niet gebeurd is. Ook de koppeling onderwijs/onderzoek moet in deze opleiding versterkt worden.

Ervaringen

Op het niveau van de faculteit:

 • Faculteitsraad (plaatsvervanger in 2015-16, sinds 2016-17 effectief lid)
 • Opleidingscommissie Rechten (sinds 2014-15)
 • Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (waarnemend lid sinds 2016-17)
 • Curriculumcommissie Rechten (plaatsvervanger in 2015-16, sinds 2016-17 effectief lid)
 • ZAP-beoordelingscommissie (sinds acjr 2016-17)
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van StuReC (sinds acjr 2016-17)

Op het centrale niveau van de Universiteit Gent:

 • Bestuurslid Onderwijs Gentse Studentenraad (sinds acjr 2015-16)
 • Commissie Mensenrechtenbeleid (sinds acjr 2016-17)
 • Onderwijsraad (sinds acjr 2015-16)
 • Commissie Programma's (plaatsvervanger sinds acjr 2017-18)
 • Werkgroep Talenbeleid (sinds acjr 2017-18)

Op Vlaams niveau:

 • Rapporteur herindeling academiejaar bij de Vlaamse Vereniging van Studenten (sinds acjr 2017-18)
 • Lid Raad van Bestuur VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad) (sinds acjr 2017-18)