Dries Van Langenhove

Faculteit Recht en Criminologie

Master of Laws in de rechten (ManaBa)


Opvolger Raad van Bestuur

Louis De Stoop

Faculteit Recht en Criminologie

Bachelor of Laws in de rechten (Ba)

bio:

Mijn naam is Louis en ik zit nu in mijn 2e jaar Rechten hier aan de Ugent. Ik kom op als plaatsvervanger in de Raad van Bestuur samen met Dries Van Langenhove. In het studentenleven ben ik actief in 2 studentenclubs waar ik mij graag voor inzet. Daarnaast is reizen mijn grootste passie. Met mijn kandidatuur voor de Raad van Bestuur wil ik de problemen vanuit de kern kunnen aanpakken om de student écht te helpen. Het motto van onze universiteit mag dan wel "durf denken" zijn, ik heb het meer voor "durf doen".

Overzicht kandidaturen

Raad van Bestuur

Opvolger: Louis De Stoop


Programma

Minder betutteling, meer vrijheid!

Een stortvloed aan permanente evaluatie, deadlines en groepswerken zorgt ervoor dat studenten geen student meer kunnen zijn. De voortschrijdende betutteling uit zich nu in de wens om het semester te hervormen en nóg meer permanente evaluatie in te voeren. Toen ik in 2016 lid werd van de RvB maakte ik meteen een einde aan jarenlange achterkamerpolitiek en bracht ik de plannen om een modulesysteem in te voeren naar buiten. Het universiteitsbestuur werd daardoor gedwongen om in overleg te treden met de studenten.

Minder geldverkwisting!

De afgelopen jaren heb ik het steeds voor de studenten opgenomen waar nodig, ook wanneer me dat boze blikken opleverde. Ik bracht corruptie bij de Gentse Studentenraad aan het licht, waar de toenmalige voorzitter persoonlijke aankopen deed met universiteitsgeld. Ik klopte op tafel in de RvB toen ik ontdekte dat graaisocialist en voorzitter van de Associatie UGent Luc van den Bossche 20.000 euro ontving voor het organiseren van 3 onbelangrijke vergaderingetjes.

Meer lesopnames!

Heel wat stuvers houden zich graag bezig met nutteloze discussies over transgendertoiletten of vegetarische maaltijden in de resto’s. Ik probeer me daarentegen vooral te focussen op nuttige dossiers waar de studenten echt mee gebaat zijn, zoals het drastisch vergroten van het aanbod lesopnames, het upgraden van Minerva en het verbeteren van de doorstroom van onze alumni naar de arbeidsmarkt.

Mond opendoen!

Veel stuvers doen hun mond nooit open en maken geen verschil. Door mijn mond wél open te trekken en respect af te dwingen geef ik een stem aan de stille meerderheid die zich liever bezighoudt met studies en carrière dan met studentenvertegenwoordiging. De belastingbetaler investeert veel geld in iedere student, dus het is in ons aller belang dat de UGent kwaliteitsvolle alumni aflevert die een positieve bijdrage betekenen voor de samenleving.

Samen met Louis De Stoop, Louis Ampe en Dries Van Meirhaeghe maak ik deel uit van een sterk en assertief team dat uw stem zeker verdient. Stemmen kan tussen 7 en 9 mei via verkiezingen.ugent.be

Dries Van Langenhove Studentenvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur