David Beunk

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Nederlands - Spaans (Ba)

bio:

Ik ben David, ben 21 jaar en ik studeer taal- en letterkunde: Nederlands-Spaans. Ik kom uit Nederland en woon nu al vier jaar in Gent. Met deze verkiezing wil ik mijn eerste stappen in de politiek zetten.

Overzicht kandidaturen

Faculteitsraad Letteren en Wijsbegeerte


Programma

Ik wil me inzetten om een aantal dingen te bereiken:

een beter curriculum

Ik wil het curriculum van taal- en letterkunde verbeteren. De vakken moeten beter op elkaar afgestemd worden en er moet meer aandacht komen voor het aanleren van de talen waar geen begincompetenties voor vereist zijn. Daarnaast vind ik dat er een te groot verschil is in wat er wordt gevraagd van de verschillende talen. Bij de ene taal wordt er meer van een student gevraagd dan bij de andere.

een beter ontvangst voor nieuwe studenten

Ik wil me ook inzetten voor de nieuwe studenten. Het is lastig om je thuis te voelen in een nieuwe omgeving en dit heeft ook invloed op je studies. Ik vind dat nieuwe studenten beter ondersteund moeten om zich thuis te laten voelen op onze universiteit.

een duurzamere universiteit

Ook wil ik dat de universiteit meer doet voor duurzaamheid. Er is de laatste tijd veel verbeterd, maar het is gewoon nog niet genoeg. Studenten moeten bijvoorbeeld vaak en onnodig veel printen. Daarnaast zijn er nog onnodig veel wegwerpverpakkingen in het cafetaria.

meer inspraak voor studenten

Tot slot wil ik meer inspraak van de studenten. Er zijn wel manieren om om je stem te laten horen, maar die zijn hoogdrempelig en leveren ook niet vaak resultaat op.

Ervaringen

Ik heb nog geen ervaring met studentenvertegenwoordiging.