Charlotte Rottiers

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Master of Arts in de kunstwetenschappen (ManaBa) / Bachelor of Arts in de Oost-Europese Talen en Culturen

bio:

Ik ben masterstudent Kunstwetenschappen en combineer deze studie met een verkorte bachelor Oost-Europese talen en culturen. Ik heb enorm veel motivatie en enthousiasme voor mijn studies, maar pas na mijn dagelijkse drie kopjes koffie. Naast mijn studies probeer ik zo veel mogelijk cultuur mee te pikken en engageer ik me voor een fantastisch project: Cultour. Reizen is mijn hobby en ik heb een geheime voorliefde voor glitter.

Overzicht kandidaturen

Faculteitsraad Letteren en Wijsbegeerte


Programma

Over verschillende 'hot topics' zoals de hervorming van de academische kalender, de modulesystemen, onderwijsgeld of oriënteringsproeven is het vanzelfsprekend dat ik een mening heb. Het belangrijkste is vooral de manier waarop beslissingen worden genomen.

We zijn met een grote en diverse groep studenten aan de faculteit, ieders mening telt en we leggen het best nadruk op onderlinge dialogen.

Hierronder volgen enkele concrete puntjes en wie meer wilt weten kan me natuurlijk steeds een bericht sturen.

Communicatie naar alle studenten toe, eventueel in de vorm van een maandelijks overzicht of online nieuwsbrief.

Meer studieplaatsen via Blok@Blandijn of het gebruik van de bibliotheek reguleren.
Bij B@B het sorteren verbeteren door bv. een papiermand en een verzamelpunt voor kladpapier te plaatsen.

Meer sociale plaatsen in de faculteit, zoals de koffiehoek.
Ideaal voor pendelstudenten, springuren of gewoon gezellig bijkletsen (met koffie). In de Blandijn zijn er bijvoorbeeld vele verloren hoekjes die met een simpele tafel en wat stoelen ingericht kunnen worden.

Toegankelijke lesopnames helpen werkstudenten, vrije studenten en iedereen die al een les mist. Dit is geen vrijgeleide om studies lager op de prioriteitenlijst te zetten maar een kans om grondiger, flexibeler en op eigen tempo te studeren. Sommige studenten zijn wegens overlappingen in het lessenrooster genoodzaakt lessen te missen of of kiezen vakken op basis van beschikbaarheid in hun rooster en dat is zonde.

Meer communiceren en opvolgen bij de OC-stuvers, zeker bij kleinere richtingen. Bepaalde problemen of punten van kritiek zoals begeleiding van de thesis, onduidelijkheid rond stages of Erasmus-administratie komen bij meerdere opleidingen voor. Samenwerken, luisteren en probleemoplossend denken is efficiënter en op lange termijn steeds productiever.

Tot slot natuurlijk de studentenparticipatie. Veel studenten aan onze faculteit hebben originele ideeën of zijn betrokken bij interessante projecten. Zoveel mogelijk studenten bereiken en verschillende vormen van participatie aanmoedigen helpt ons betere beslissingen te maken.

Ervaringen

Sinds mijn eerste bachelorjaar engageer ik mij al als studentenvertegenwoordiger in de OC en vakgroep van Kunstwetenschappen. Vanaf dit jaar volg ik ook de OC's van Oost-Europese talen en culturen. Dit is bijzonder leerrijk want elke OC heeft zo zijn eigen werkwijze en dynamiek.
Daarnaast heb ik als studiepraeses bij KHK (regeling boekenverkoop en studentencursus) ook enige voeling met de noden en studieproblemen van de studenten.

Het laatste jaar heb ik ook de Stuart-vergaderingen bijgewoond en hier en daar al meegeholpen met de tweedehandsboekenverkoop, Blok@Blandijn en enkele commissies. Allen zeer fijn en leerrijk. Vanuit Stuart heb ik ook veel advies en tips gekregen over hoe ik als stuver de bachelor- en masterhervormingen bij Kunstwetenschappen goed kon aanpakken. Daarvoor ben ik hen zeer dankbaar en dat is dan ook een belangrijk deel van mijn motivatie: mijn kennis, ervaring en enthousiasme met een nieuwe generatie stuvers delen.