Cathérine Smets

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Gemeenschappelijk gedeelte Bachelor of Science in de psychologie

bio:

Ik ben Cathérine Smets. Ik zit in mijn eerste bachelor Psychologie. Ik heb altijd atletiek gedaan en ik probeer nu nog steeds mijn conditie op peil te houden door af en toe te gaan lopen. In mijn middelbare school was ik lid van de leerlingenraad. Ik heb me dus altijd geëngageerd als het aankwam op vertegenwoordiging van leerlingen of studenten.

Overzicht kandidaturen

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen


Ervaringen

  • Leerlingenraad in het secundair.
  • Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (FPPW)
  • Stuurgroep onthaal (FPPW)