Bob Fosco

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

milieutechnologie

Overzicht kandidaturen

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen


Programma

Als Stuver verdedig je de belangen van alle studenten van onze faculteit. Ik ben ervan overtuigd dat UGent, meer bepaald onze faculteit, enkel een aangenamere plek kan worden indien er naar de mening van studenten geluisterd wordt. Het zou een voorrecht zijn jullie vol overgave te mogen vertegenwoordigen. Specifieke thema’s die ik wil aankaarten zijn onder meer:

  • De kwaliteit van het onderwijs in het heden en eveneens in de toekomst verbeteren. Dit kan enkel optimaal gebeuren indien de ervaringen van studenten in rekening worden gebracht.
  • De faculteit bio-ingenieurswetenschappen moet een referentie betreft duurzaamheid worden. Vandaag is dit niet helemaal het geval. In de resto, gebouwen… is er nog veel ruimte voor verbetering.
  • Betere communicatie omtrent onderzoeken zodat studenten beter weten wat er zich achter de schermen afspeelt. Op die manier wordt ook de interesse in wetenschappelijk onderzoek aangewakkerd.
  • De belangen van de studenten van de faculteit vertegenwoordigen bij de mogelijke hervorming van de academische kalender. Er moet rekening gehouden worden met het feit dat studenten aan onze faculteit een zeer vol lessenrooster hebben. Een te korte blokperiode na de lesweken zal ten koste gaan van studentikoze activiteiten die bovenop het studeren tijdens de lesweken voor een enorme verrijking zorgen.