Ben De Slagmulder

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Duits - Zweeds (Ba)

bio:

Hallo! Mijn naam is Ben De Slagmulder, ik ben 20 jaar en zit in mijn tweede bachelor taal- en letterkunde: Duits - Zweeds. Volgend jaar ga ik verder met deze opleiding in de derde bachelor, waarvan ik het eerste semester op Erasmus ga naar Stockholm. Het jaar daarop wil ik beginnen met de master in de historisch vergelijkende taal- en letterkunde. Ik ben dit jaar ook actief in het presidium van de vereniging van taal- en letterkunde (Filologica) als studiepreses.

Overzicht kandidaturen

Faculteitsraad Letteren en Wijsbegeerte


Programma

Als stuver voor de komende twee jaren wil ik eerst en vooral mijn opgedane ervaring verder inzetten door me nog steeds te engageren binnen de opleidingscommissie en de vakgroepsraad. De stemmen van de studenten laten horen is een cruciaal onderdeel hiervan, maar daarnaast wil ik me graag ook inzetten om de relatie tussen student en lesgever te verbeteren. Binnen de studentenvereniging heb ik gemerkt dat er onder een groot deel van de lesgevers nog steeds een stigma heerst van de luie drinkende student. Ik heb dit jaar actief verschillende proffen gemaild om te vragen of we hen kunnen helpen om hun cursusmateriaal te drukken en te verdelen. Enkele proffen zijn daarop ingegaan en zijn zeer tevreden over de samenwerking. Een groot deel echter laat deze uitnodiging terzijde liggen omwille van een verkeerd beeld. Daarom vind ik het cruciaal dat ik als tweedejaarsstudent mijn ambitie als stuver kan verderzetten de komende twee jaren en de proffen laten zien dat er wel degelijk heel gemotiveerde studenten in de Blandijn rondlopen die zijn begaan met de kwaliteit van de opleiding en het begeleiden van de studenten. Een bekend gezicht met de nodige ervaring over de opleiding als ook goede connecties met de studenten biedt daarom zeker een meerwaarde, iets dat ik jullie kan bieden.

Ook zou ik graag inzetten op een beter contact tussen student en stuver. Voor de meeste studenten lijkt de studentenraad een ver-van-mijn bedshow en zoeken ze zelf het contact nauwelijks op. Toch heb ik dit jaar gemerkt dat er wel degelijk een groot aandeel studenten zijn die met de opleiding bezig zijn wanneer het bijvoorbeeld over het invoeren van de educatieve master gaat. Ik heb dan ook hun meningen verzameld en doorgegeven aan Stuart en de opleidingscommissie.

Tot slot vind ik het ook zeer handig wanneer ik kan deelnemen in verschillende raden en zo kan zorgen voor een vlotte wisselwerking en samenwerking tussen deze raden. Het advies van de éne raad kan ik meenemen naar de volgende en er op die manier voor zorgen dat elk onderwerp voldoende wordt toegelicht en elke stem op de juiste plaats wordt gehoord.

Om af te sluiten wil ik nog even ingaan op het feit dat ik volgend semester op Erasmus vertrek. Het is natuurlijk een voordeel wanneer de stuver fysiek aanwezig kan zijn op de vergaderingen en tijdens mijn studies in Gent heb ik dat tot nu toe zoveel mogelijk gerealiseerd in combinatie met mijn lessen. Vanop afstand realiseer ik me echter al te goed dat dit niet in dezelfde mate mogelijk is. Toch geloof ik dat ik nog steeds mijn steentje kan bijdragen door met studenten te praten via sociale media en zo hun mening te verzamelen alsook consequent met de voorzitter/proffen in de faculteitsraad te mailen om mijn standpunt over te brengen. Zo horen ze toch de mening van de student vanop afstand en er zijn natuurlijk nog andere stuvers waarmee ik in contact zal staan om bepaalde informatie door te spelen. Mede dankzij mijn jaar presidiumervaring weet ik hoe de studenten en proffen te contacteren en vooral ook met elkaar in contact te brengen.

Ervaringen

In mijn eerste jaar aan de Blandijn was het vooral wennen aan het nieuwe universitaire milieu waarin ik terechtkwam. Ik leerde er de studentenkring voor taal- en letterkunde kennen en ik hoorde ook de naam Stuart af en toe vallen. Ik besloot om me volledig open te stellen voor het studentenleven in Gent en heb hier tot op vandaag geen spijt van. Naast het studeren door ging ik zoveel mogelijk naar de activiteiten van deze kring, Filologica, leerde ik veel nieuwe mensen kennen en kon ik een relatief groot netwerk uitbouwen. Binnen Filologica heb ik mijn passie ontdekt om me te verdiepen in de werking van zo'n facultaire kring, haar rol binnen de universiteit en vooral het belang hiervan voor de studenten. Aan het einde van mijn eerste jaar heb ik me dan ook kandidaat gesteld voor de functie Studie die ik dit jaar met trots succesvol heb kunnen volbrengen. Op deze manier kwam ik in contact met studenten uit alle jaren en zorgde ervoor dat ze zowel hun studiemateriaal goed konden vinden a.d.h.v. boekenlijsten alsook de nodige studiehulp in de vorm van infosessies over studeren en het maken van kwalitatieve samenvattingen. Via deze weg ben ik meer en meer met Stuart in contact gekomen en heb ik besloten om in het tweede semester een algemene vergadering bij te wonen. Sindsdien probeer ik zoveel mogelijk activiteiten en vergaderingen van Stuart bij te wonen.

Naast mijn ondersteunende functie voor de studenten taal- en letterkunde, heb ik me in het begin van mijn tweede jaar opgegeven om studentenvertegenwoordiger te worden in de opleidingscommissie taal- en letterkunde. Dit is voor mij een heel interessante en waardevolle ervaring geweest aangezien ik de werking van onze opleiding samen met de proffen nauw kon opvolgen en zelf ook voor inbreng kon zorgen. Dit jaar is onder andere de discussie ontstaan over het invoeren van de educatieve master binnen zo goed als alle universitaire opleidingen, waaronder ook de mijne. Door de vele contacten die ik als Studie al had gelegd met studenten, gaande van eerstejaars tot masterstudenten, als ook met hulp van de kanalen en media die Filologica me ter beschikking stelde, heb ik deze discussie ook zoveel mogelijk naar de studenten zelf gebracht om hun mening en input te krijgen over dit onderwerp. Ik heb hun feedback verzameld en telkens bij de vergaderingen naar voren gebracht. Dit heeft er onder andere voor gezorgd dat het seminarie voor de bachelorproef behouden kon blijven in het voorbereidingsprogramma in de derde bachelor, een punt waar de studenten toch veel belang aan hechten.

Daarnaast zetel ik dit jaar ook in de vakgroepsraad van Zweeds, de zogenaamde "fikamötet". Een voorbeeld van wat ik daar samen met een medestudent, Robbe Vandermissen, heb kunnen realiseren is zorgen voor meer begeleiding bij het schrijven van wetenschappelijke opdrachten. Hiervoor hebben we gepleit om in de lessen zelf tijd uit te rekken om in detail aan de studenten in de eerste en tweede bachelor uit te leggen hoe ze een correcte bibliografie moeten opstellen, alsook hoe ze inhoudelijk en structureel een wetenschappelijke tekst in het Zweeds moeten schrijven, wat voordien niet voldoende aan bod kwam. Wat we dit jaar nog willen realiseren, is om het taallabo voor Zweeds nieuw leven in te blazen. Vorig jaar werd dit nog gegeven en was dit een enorme hulp voor eerstejaarsstudenten om hun uitspraak te verbeteren. Om onduidelijke redenen is het dit jaar afgeschaft, maar o.a. via de opleidingscommissie brengen we dit opnieuw onder de aandacht en maken duidelijk dat dit een noodzakelijk onderdeel is van de Zweedse taalverwerving. Tot slot heb ik ook al als student een ZAP-vergadering bijgewoond in verband met het aanstellen van een nieuwe verantwoordelijke prof voor Zweedse taalkunde.

Ik ben ook van plan om deze engagementen de volgende jaren nog voort te zetten.